Relacja z konferencji "ECROFI 2019 - European Current Research on Fluid and Melt Inclusions"

W czerwcu 2019 r. Uniwersytet ELTE (Eötvös Loránd i Lithosphere Fluid Research Lab) w Budapeszcie gościł badaczy inkluzji fluidalnych z całego świata. Konferencja ECROFI 2019 - European Current Research on Fluid and Melt Inclusions, odbyła się po raz dwudziesty piaty, w tym po raz drugi w Budapeszcie (pierwszy raz w 2003 roku). Spotkania te mają miejsce co dwa lata – od 1969 roku. Odbywają się naprzemiennie z konferencjami PACROFI po drugiej stronie Atlantyku. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Tematyka spotkania dotyczyła szerokiego spektrum zagadnień związanych z badaniem inkluzji fluidalnych w minerałach powstałych w różnych środowiskach: osadowym, diagenetycznym, magmowym i metamorficznym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów złożowych węglowodorów i rud metali.

Komitetowi organizacyjnemu przewodziła dr Márta Berkesi, a w komitecie tym czołowe miejsce zajmował prof. Csaba Szabó - obydwoje dobrze znani uczestniczkom Konferencji z Polski. Pięć lat temu dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc i dr Krystyna Wołkowicz skorzystały z zaproszenia prof. Szabó i odwiedziły Uniwersytet ELTE, gdzie uczestniczyły w kursie poświęconym inkluzjom fluidalnym. Miały również możliwość wykonania badań na spektrometrze ramanowskim.

Komitet naukowy konferencji stanowili czołowi badacze inkluzji fluidalnych: prof. prof. D. Banks, R. J. Bodnar, L. Diamond, A. van den Kerkhof, V. Lüders, J. Pironon, C. Szabó, A. Sobolev i B. de Vivo.

Wystąpienia naukowe zestawiono w sześciu sesjach tematycznych:

  • środowisk osadowych/diagenetycznych fluidów węglowodorowych,
  • fluidów w środowiskach magmowych, magmowo - hydrotermalnych i wulkanicznych,
  • inkluzji fluidalnych w minerałach ze skał metamorficznych i skał utworzonych na znacznych głębokościach litosfery (np. ofiolity),
  • fluidów odpowiedzialnych za powstawanie złóż kruszców,
  • nowych kierunków w badaniach inkluzji (teoria i eksperymenty).

Prof. PIG-PIB Katarzyna Jarmołowicz-Szulc wygłosiła referat pt. Fluid inclusion characteristics of amethyst from Morocco, autorstwa K. Jarmołowicz-Szulc, M. Dumańskiej‐Słowik i T. Toboły. Prowadziła też, wspólnie z prof. D. Banksem, sesję poświęconą fluidom w złożach kruszców.

ecrofi1

Uczestnicy Konferencji na tle wystawy towarzyszącej - przedstawiającej zdjęcia inkluzji fluidalnych w formie obrazów. Od lewej: prof. J. Pironon z Francji, dr hab. K. Jarmołowicz-Szulc, dr K. Wołkowicz, prof. G. Bozkaya z Turcji, prof. D. Banks z Wielkiej Brytanii i dr N. Hanilçi z Turcji

Dr Krystyna Wołkowicz zaprezentowała poster pt. Uranium bearing Lower Triassic sandstones of Peribaltic Syneclize (N Poland) – preliminary mineralogical and microthermometric study, autorstwa K. Wołkowicz i S. Wołkowicza.

ecrofi

Uczestniczki Konferencji z Polski z przedstawicielką Iranu – dr F. Padyar na sesji posterowej

Abstrakty prezentacji są opublikowane w materiałach Acta Mineralogica – Petrographica, Acta Universitatis Szegediensis.

Spotkanie odbywało się w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Organizatorom podziękowano za trud włożony w przygotowanie Konferencji podczas uroczystej kolacji na statku pływającym po Dunaju. Uzgodniono, że kolejne spotkanie, tym razem na konferencji PACROFI odbędzie się w 2020 roku w Kanadzie, a następne - ECROFI, w 2021 roku na Islandii.

ecrofi2

Uczestnicy Konferencji na statku pływającym po Dunaju podczas uroczystej kolacji. Przy stoliku od lewej: dr hab. K. Jarmołowicz-Szulc, dr K. Wołkowicz, prof. C. Szabó z Węgier, prof. G. Bozkaya z Turcji i dr P. Herms z Niemiec)

W tym roku największa ilość uczestników Konferencji pochodziła z Węgier, Rosji, Chin, Kanady i Francji. Mocno reprezentowane były USA, Włochy, Niemcy i Hiszpania. Ponadto, w konferencji wzięli udział naukowcy z Holandii, Austrii, Słowacji, Turcji, Islandii, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Portugalii, Iranu, Argentyny i Algierii. Z Polski w konferencji wzięły udział dwie osoby.

Tekst: Krystyna Wołkowicz, Katarzyna Jarmołowicz - Szulc