Silne trzęsienia ziemi w Kalifornii

Na początku lipca 2019 r. w południowej części Kalifornii miały miejsce dwa silne trzęsienia ziemi. Pierwsze z nich zarejestrowano 4 lipca o godzinie 17:33:49 czasu UTC, a następne dwa dni później, 6 lipca o godzinie 03:19:52 czasu UTC.

Zjawiska w Kalifornii mają związek z kolizją płyty pacyficznej z północnoamerykańską. Jest to miejsce, w którym płyty tektoniczne przemieszczają się równolegle względem siebie. Prędkość względnego przemieszczenia płyt wynosi około 35 mm/rok. Przesuwczy mechanizm zjawiska jest typowy dla uskoku San Andreas, przebiegającego przez zachodnią i południową Kalifornię. Uskok ten oddziela dwie, poruszające się w przeciwnych kierunkach płyty, pacyficzną po południowo-zachodniej stronie oraz północnoamerykańską po północno-wschodniej.

Trzęsienie ziemi zanotowane 6 lipca było najsilniejszym kalifornijskim trzęsieniem od 1999 roku. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M7.1. Jego ognisko zlokalizowano na głębokości 10 km. Po wstrząsie zanotowano wiele średnich i dużo niewielkich wstrząsów następczych.

Do momentu opracowania raportu nie było doniesień o ofiarach śmiertelnych, co może mieć związek ze stanem alarmu po wcześniejszych słabszych zjawiskach (w tym jednym o M6.4), które miały miejsce w ciągu dwóch dni poprzedzających wstrząs główny. Około 200 tys. osób zostało pozbawionych energii elektrycznej, a część budynków jest uszkodzonych.

liczba zdarzen kalifornia

Zestawienie zjawisk sejsmicznych w okresie 1-8 lipca 2019r. (pełne doby) na obszarze południowej części Kalifornii – dane statystyczne, na podst. danych z bazy EMSC

trzesienie kalifornia lokalizacja.png

Lokalizacja trzęsienia Ziemi w Kalifornii, 6.07.2019, godz. 03:19:57 UTC zarejestrowanego w bazie European - Mediterranean Seismological Centre (dane EMSC)

Opisywane trzęsienie Ziemi zarejestrowano również w sieci państwowej służby geologicznej.

trzesienie kalifornia sjmsm

 Zapis trzęsienia ziemi w Kalifornii, 6.07.2019, godz. 03:19:57 UTC, zarejestrowanego w sieci PSG_SEJS_NET w stacji w Hołownie (PG14) należącej do Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

W lipcu 2019 r. w bazie danych Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) w oparciu o analizy zapisu sejsmometrów z ponad 70 sieci służb i instytucji monitoringu sejsmologicznego na świecie, zarejestrowane zostały w całej Kalifornii 1883 zdarzenia sejsmiczne o magnitudzie od 1.5 do 7.1 (stan na 9.07.2019 r., godz. 06.00 UTC). Najwięcej zdarzeń zarejestrowano w południowej części Kalifornii. Ponad 40% zdarzeń posiadało magnitudę powyżej progu odczuwalności (M>2.5).

zestawienie liczba zdarzen kalifornia

Charakterystyka aktywności sejsmicznej na obszarze południowej części Kalifornii w okresie 1-9 lipca 2019 r. – dane statystyczne, na podstawie danych z bazy EMSC

Centrum Geozagrożeń
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski
Notatkę przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń i Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna:
Tomasz Czerwiński, Przemysław Kowalski, Mirosław Musiatewicz, Maja Kowalska