PRODUKT W OBIEGU - konkurs Ministra Środowiska

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie PRODUKT W OBIEGU, skierowanym do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. Jego celem jest promowanie i upowszechnianie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w szczególności osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.

Do konkursu można zgłaszać produkty lub projekty, które wpisują się w ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, tj. w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie. Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

Zgłoszone produkty i projekty zostaną ocenione przez ekspertów z dziedzin projektowania i ochrony środowiska, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na wystawie podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w dniach 9-11 października 2019 r. w Poznaniu. Na uroczystej gali podczas targów POL-ECO SYSTEM 2019 Minister Środowiska wręczy laureatom konkursu dyplomy.

Termin zgłaszania wniosków mija 4 września 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska: www.gov.pl/srodowisko/produkt-w-obiegu

Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

stopka 2018 ms emas niepodl