Ogólnopolski Konkurs Lider Ochrony Środowiska

Konkurs Lider Ochrony Środowiska organizowany jest z inicjatywy Ministra Środowiska a jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dodatkowo konkurs upowszechnia pozytywne wzorce oraz metody osiągania sukcesów gospodarczych poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie przyrody. Konkurs został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

lider

CEL KONKURSU

  1. Wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  2. Promowanie nowoczesnych, oryginalnych i efektywnych działań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
  3. Upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz metod osiągania sukcesów gospodarczych poprzez zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie przyrody. 4. Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a także budowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej.

PRZEDMIOT KONKURSU

  1. Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, w szczególności nowoczesne, efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne.
  2. Przedmiotem konkursu są również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.

ZASADY KONKURSU

Aby zobaczyć pełen Regulamin i zasady konkursu, pdf kliknij tutaj >> (722 KB)

  document Formularz zgłoszeniowy (52 KB)

Nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Sekretariatu Konkursu upływa 15 września 2019 r.

image003