Międzynarodowy Dzień Geologa 2019

18 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geologa. Wszystkim, którzy badają i próbują zrozumieć Ziemię - naszym koleżankom i kolegom geologom – życzymy wielu fascynujących odkryć i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Geologia. Pod tym pojęciem kryje się wysiłek wielu ludzi, którzy dzieląc pracę naukową ze służbą geologiczną odkrywają tajemnice Ziemi. Wiedzę zdobytą w terenie zamieniają na mapy, przekroje i bazy danych. Są wszędzie tam, gdzie z powodu procesów geologicznych czy aktywności górniczej zagrożone jest środowisko i bezpieczeństwo ludzi oraz infrastruktury. „Mente et malleo” – myślą i młotem - to dewiza geologów. O ile myśl w pracy geologa jest niezbędna, to tradycyjny młotek spotyka się coraz rzadziej. Często zastępowany jest przez nowoczesne przyrządy i urządzenia. 

Z okazji Dnia Geologa życzymy Wam:

 • podniesienia rangi geologii i szacunku do zawodu,
 • docenienia użyteczność geologii dla gospodarki i środowiska,
 • urozmaicenia i elastyczności przy realizacji zadań,
 • trwania geologicznej pasji,
 • więcej przekopów przez góry i głębokich kopalń (z nieograniczonym dostępem dla geologów),
 • robót geologicznych realizowanych zgodnie z projektem i osiągania celów geologicznych,
 • dostępu do coraz doskonalszych narzędzi do pracy i metod analitycznych,
 • zdrowej i czystej wody,
 • większego wykorzystania energii geotermalnej,
 • znalezienia szkieletu późnopaleozoicznego kręgowca lądowego (może też być kompletny tiktaalik),
 • znalezienia czarnych opali / diamentów / rubinów / szmaragdów (niepotrzebne skreślić),
 • jeszcze większej jedności w środowisku geologicznym,
 • prostego i efektywnego prawa geologicznego i górniczego oraz wodnego,
 • Barbórki co miesiąc.

Jak ciekawa jest geologia, obrazuje galeria pt. "Jeden dzień z pracy geologa".
Redakcja

Zdjęcia: Marta Chada, Jacek Dacka, Dariusz Gałązka, Jerzy Frydel, Marta Hodbod, T. Krzywicki, Marcin Kułak, Piotr Nescieruk, Szymon Ostrowski, Sylwiusz Pergół, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Grzegorz Ryżyński, Magdalena Sidorczuk, Przemysław Sobótka, Marta Sokołowska, Anita Starzycka, Marta Szlasa, Tomasz Wojciechowski oraz Archiwum PIG-PIB