Oddział Geologii Morza PIG-PIB gospodarzem szkolenia z zakresu zarządzania strefą brzegową

Goście z Polski, Litwy, Rosji, Holandii oraz Bośni i Hercegowiny wizytowali Oddział Geologii Morza PIG-PIB. Powodem spotkania było szkolenie pt.  „Coastal zone management out of geological perspective”  zorganizowane w ramach COST Action CA15217 OceanGov w dniach 1 - 2 października 2019 r.

Wydarzenie, zorganizowane w ramach COST Action CA15217 "Ocean Governance for Sustainability - challenges, options and the role of science" (OceanGov)*, dotyczyło zarządzania strefą brzegową i obszarami morskimi w kontekście uwarunkowań geologicznych.Pierwszego dnia odbyły się zajęcia kameralne w czasie których uczestnicy mogli się zapoznać z problematyką zawartą w następujących wystąpieniach:

  • How we work in the coastal zone (Grzegorz Uścinowicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy)

  • Coastal systems of the Eastern Gulf of Finland evolution in Holocene, modern processes and trends (Daria Ryabchuk, A.P.Karpinsky Russian Research Geological Institute (VSEGEI)

  • The Code of Sand: using voxels models for decision support in sustainable marine aggregate extraction (Sytze van Heteren, Geological Survey of the Netherlands)

  • Coastal engineering in south Baltic perspective (Piotr Szmytkiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk)

  • Coastal zone management out of geological perspective - some remarks from the Polish viewpoint (Grzegorz Różyński, Instytut Budownictwa Wodnego – Polskiej Akademii Nauk)

W drugiej części dnia wyjątkowe zainteresowanie wzbudziła prezentacja laboratorium (kanału falowego) Instytutu Budownictwa Wodnego – PAN zatytułowana „Wave flume as a scientific tool in coastal and ocean engineering”.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się popołudniowe zwiedzanie gdańskiej dzielnicy Oliwa, które poprowadziła nasza koleżanka dr Urszula Pączek. Dr Pączek oprócz tego, że jest badaczem Morza Bałtyckiego, jest także certyfikowanym przewodnikiem miejskim.

Drugiego dnia, w czasie wycieczki terenowej na wybrzeże, uczestnicy przeszli do praktycznego zapoznawania się z problematyką zabezpieczania i ochrony wybrzeży mierzejowych, problematyki dokumentowania obszarów zasobnych w piaski zdatne do refulacji plaż (Półwysep Helski), adaptacji do rozwoju wybrzeży klifowych oraz metod ich ochrony (Rozewie – Jastrzębia Góra).

Spotkania takie są znakomitą okazją do wymiany myśli i doświadczeń. Organizatorzy żywią nadzieję, że udział we wzmiankowanym spotkaniu pozwoli na zacieśnienie relacji naukowych z pozostałymi uczestnikami Akcji, a także zaznaczył aktywność Instytutu w tego typu przedsięwzięciach.

*Akcja OceanGov została powołana w celu wypracowania zintegrowanego i interaktywnego podejścia do zarządzania europejskimi obszarami morskimi i przybrzeżnymi poprzez powiązanie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy i regulacji prawnych w tym zakresie. Specjaliści z Oddziału Geologii Morza zaangażowani są m.in. w pracę jednej z Grup Roboczych tej Akcji, a mianowicie WG 1 (Land-Sea Interactions). Celem WG 1 jest rozpoznanie interakcji morza i obszarów przybrzeżnych w aspekcie warunków naturalnych, społecznych i ekonomicznych.

 

oceangov logo wide       logo 2 blue 300dpi

        

Tekst: Grzegorz Uścinowicz
Zdjęcia: Darius Jarmalavičius, Viktoras Karaliūnas, Urszula Pączek, Grzegorz Uścinowicz