Ukazał się październikowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie przez 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas wydano już 800 numerów pisma.

Aktualny numer Przeglądu Geologicznego (2019-10, tom 67) jest różnorodny tematycznie. Obok stałych rubryk - Wiadomości gospodarczych, Wydarzeń, Recenzji - znalazły się w nim artykuły z zakresu geomorfologii, tektoniki i ochrony środowiska.  

Polecamy artykuł Stefana Cwojdzińskiego pt. "Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego imienia prof. Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu – ostatnie 50 lat historii: ludzie, praca, wydarzenia", z cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego – dla gospodarki, nauki i edukacji". Oddział Dolnośląski powołano 1 maja 1949 r. decyzją Dyrektora PIG Jana Czarnockiego. Była to czwarta regionalna placówka Państwowego Instytutu Geologicznego, a inicjatorem jej powstania i pierwszym kierownikiem był prof. Henryk Teisseyre. Od samego początku głównym zadaniem Oddziału było rozpoznanie budowy geologicznej Dolnego Śląska, dlatego podstawowym kierunkiem działań była kartografia geologiczna. Już we wczesnych latach 50-tych rozpoczęto prace nad podstawową mapą geologiczną regionu w skali 1:25 000. Kolejne lata były okresem intensywnych prac badawczych i rozpoznawczych, po którym nadszedł czas na syntezę ich wyników. Opracowywano i publikowano nowe typy map i atlasów geologicznych w różnych skalach. Dużą wagę przykładano także do kartografii hydrogeologicznej. Równocześnie z kartografią prowadzono złożowe prace poszukiwawcze i dokumentacyjne m.in. za barytem i fluorytem, chromitami, rudami żelaza, cyny oraz kaolinami. Oddział Dolnośląski PIG - PIB podjął też nowe formy działalności związane z ochroną środowiska abiotycznego, a od 2013 r. w Oddziale funkcjonuje zespół zajmujący się modelowaniem struktur i procesów geologicznych. Pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG - PIB uczestniczyli w wydobywaniu i zabezpieczeniu prawie kompletnego szkieletu nosorożca z rodzaju Stephanorhinus sprzed ok. 125 000 lat, znalezionego podczas budowy drogi w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego.

Adam Maksymowicz w artykule pt. "Nauka i diamentowy biznes" zabrał nas w podróż po świecie drogich kamieni szlachetnych, przedstawiając historię ich poszukiwań, wyjaśniając fenomen ich atrakcyjności oraz podając dane o wydobyciu i światowym rynku diamentów. Wysoka cena tych kamieni szlachetnych wynika przede wszystkim z faktu, że nie występują one w Europie, która od kilku tysięcy lat odgrywa kluczową rolę gospodarczą i społeczną. Dla królów, cesarzy i książąt był to zawsze cenny minerał, wykorzystywany do podkreślenia atrybutów władzy. Polacy również mają udział w rozwoju "diamentowego" biznesu, podążając w ślad za odkrytymi złożami  i rywalizując w wydobyciu na innych kontynentach. A pod koniec XX w. Andrzej M. Szymański prowadził eksperymenty hydrotermalnej syntezy diamentu.

Zapraszamy  do lektury!

pg 10

Aby przeczytać cały numer, kliknij TUTAJ