PIG-PIB otrzymał Odznakę Honorową "Zasłużony dla Mazowsza"

W uznaniu zasług dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik nadał Instytutowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

Odznakę wręczyła Pani Katarzyna Bornowska – Radna Województwa Mazowieckiego, a odebrał Dyrektor PIB-PIB dr inż. Mateusz Damrat, podczas uroczystości barbórkowych w Instytucie, 4 grudnia 2019 r.

3

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”, nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne zasługi dla tego regionu. Przyznaje się ją podmiotom lub osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa mazowieckiego, wzbogacając dorobek Mazowsza.

32

Katarzyna Bornowska – Radna Województwa Mazowieckiego, przekazuje na ręce Dyrektora PIG-PIB dr inż. Mateusza Damrata Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”

34

Odznaka i dyplom dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

nagroda mazowsze