Ukazał się grudniowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 802 numery. Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikujemy w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Aktualny numer Przeglądu Geologicznego (2019-12, tom 67) jest różnorodny tematycznie. Obok stałych rubryk - Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz Polecamy publikacje - znalazły się tu artykuły o tematyce gospodarczej i prawnej, a także teksty naukowe z zakresu paleontologii i geomorfologii. 

W dyskusji o znaczeniu geologii dla gospodarki oraz miejscu i roli państwowej służby geologicznej głos zabrali tym razem dr hab. Barbara Radwanek - Bąk, prof. PIG-PIB oraz prof. dr hab. Marek Nieć (Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce surowcowej państwa). Celem toczącej się od kilku lat dysputy jest optymalizacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją polityki surowcowej państwa. Autorzy zauważają, że zadania służby geologicznej dobrze wpisują się w spektrum działań Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, który z powodzeniem wypełniał swoje obowiązki przez ponad 100 lat, przyczyniając się znacząco do rozwoju krajowej bazy zasobów i służąc społeczeństwu specjalistyczną wiedzą. Proponują, aby państwowa służba geologiczna składała się z Państwowej Rady Geologicznej (PRG), określającej lub opiniującej kierunki prac geologicznych oraz Państwowego Instytutu Geologicznego, jako organu wykonawczego prac geologicznych na potrzeby państwa i społeczeństwa. Skuteczna realizacja zadań wymaga dodatkowo sprawnego i nowoczesnego zaplecza naukowo - badawczego.

Adam Maksymowicz w artykule pt. Mongolia – wyprawy geologiczne i odkrycia złóż rud miedzi zabiera nas w podróż w czasie do pierwszych polskich wypraw paleontologicznych do Mongolii, które odbywały się w latach 1963–1971 i zostały uznane za jedne z największych ekspedycji geologicznych na świecie. Podczas tych wypraw odkryto imponującą liczbę szkieletów dinozaurów kredowych i zebrano największą kolekcję czaszek ssaków z ery mezozoicznej. Efektem kolejnych prac polskich geologów w Mongolii było sporządzenie map geologicznych w skali 1: 50000 i zdobycie szczegółowej wiedzy o surowcach mineralnych tego kraju. Autor omawia także odkrycie i udokumentowanie porfirowego złoża rud miedzi Erdenet, o zasobach szacowanych na 1,54 mld ton oraz innych złóż surowców mineralnych Mongolii.

Zapraszamy  do lektury!

pg12

Aby przeczytać cały numer, kliknij TUTAJ