Przegląd Geologiczny (2019-12) tom 67

 pg okl 1 2019 12apg okl 4 2019 12a

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

931
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (78 KB)
Grzegorz Makuch

 

936
pdf Mongolia – wyprawy geologiczne i odkrycia złóż rud miedzi (46 KB)
Adam Maksymowicz

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

938
pdf Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski (5.77 MB)
Grzegorz Jagielski, Leszek Jankowski, Hubert Kiersnowski, Sylwia Kijewska, Aleksandra Kozłowska, Ewelina Krzyżak, Marta Kuberska, Rafał Laskowicz, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska-Remin, Łukasz Smajdor, Marcin Wesołowski, Krystian Wójcik, Tomasz Żuk

 

WYDARZENIA

 

961
pdf 60-lecie działalności Muzeum Ziemi w Warszawie w strukturze Polskiej Akademii Nauk. Unikatowe zbiory bursztynu (139 KB)
Alicja Pielińska, Adam Pieliński, Maria Rajska

 

WSPOMNIENIA

 

964
pdf Jerzy Kowalczuk (1926–2019) (426 KB)
Kaja Pietsch

 

PRAWO GEOLOGICZNE

 

 

968
pdf Pogląd na zakres działań i organizację państwowej służby geologicznej w polityce surowcowej państwa (69 KB)
Marek Nieć, Barbara Radwanek-Bąk

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

973
pdf Profesor Jan Kutek – wybitny badacz jury, stratygraf, sedymentolog i tektonik (1.38 MB)
Jerzy B. Miecznik

 

100 LAT
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
– DLA GOSPODARKI, NAUKI I EDUKACJI

 

982
pdf Historia monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym (954 KB)
Elżbieta Przytuła, Anna Mikołajczyk, Tomasz Gidziński, Anna Kuczyńska, Dorota Palak-Mazur, Jan Prażak, Małgorzata Woźnicka, Michał Wyszomierski, Jolanta Cabalska, Michał Galczak, Wojciech Komorowski, Anna Rojek

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PALEONTOLOGIA
996
pdf Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami (1.42 MB)
Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski

 

GEOMORFOLOGIA
1002
pdf Krajobraz poeksploatacyjny kamieniołomu Liban w Krakowie (2.51 MB)
Roksana Zarychta

 

1013
pdf SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2019 (58 KB)

 

SPROSTOWANIE

 

pdf Sprostowanie (38 KB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf Życzenia świąteczne i noworoczne (1.38 MB)

 

OGŁOSZENIA
ADVERTISEMENT

 

pdf STRUKTURY I ŻYWIOŁY ZIEMI
wystawa malarstwa i grafiki
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (72 KB)

 

pdf KONFERENCJA NAUKOWA:
ZMIANY KLIMATYCZNE
W PRZESZŁOŚCI GEOLOGICZNEJ
(1.58 MB)

 

pdf GAUS
IV KONFERENCJA GEOTEMATYCZNA (162 KB)

 

pdf IV POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (371 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (97 KB)