Ukazał się następny Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Wydawnictwo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego Tom 476 zawiera drugą część artykułów przygotowanych na XIX Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii, które odbyło się w dniach 9-12 września w Toruniu. Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia regionalnych badań hydrogeologicznych, eksploatacji wód podziemnych, badań ich składu chemicznego i izotopowego oraz rozpoznawania, wykorzystania i ochrony ich zasobów. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB był współorganizatorem tego wydarzenia.

W Biuletynie... Tom 476 znalazły się liczne artykuły przygotowane przez pracowników PIG-PIB:

Artykuły przygotowane na XIX Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii znalazły się również w poprzednim Biuletynie Państwowego Instytutu Geologicznego Tom 475 >>> 

Wydawcą Biuletynu jest Państwowy Instytut Geologiczny - PIB. Pierwszy numer tej serii ukazał się w 1938 roku, a do wybuchu II wojny światowej ukazały się 23 numery Biuletynu. W latach 1939-1945 nastąpiła przerwa w publikowaniu. Począwszy od 1952 roku Biuletyn stopniowo był dzielony na serie tematyczne. np. „Z badań czwartorzędu", „Z badań mikropaleontologicznych", „Z badań geologicznych w Karpatach", „Z badań geofizycznych", „Z badań hydrogeologicznych w Polsce" itd. Jednak z biegiem lat powstawało coraz więcej prac interdyscyplinarnych, które trudno było przyporządkować do którejś z serii. Podjęto decyzję o likwidacji serii tematycznych i począwszy od numeru 348, wydanego w 1985 roku, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego powrócił do swojej pierwotnej formy. W 1999 roku reaktywowano wydawanie serii tematycznej "Hydrogeologia".

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie punktacji czasopism naukowych, Biuletynowi Państwowego Instytutu Geologicznego przypisano 20 punktów.