Ukazał się lutowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 804 numery. Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikujemy w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

W aktualnym numerze Przeglądu Geologicznego (2020-02, tom 68) znalazły się artykuły z zakresu historii geologii, prawa i administracji, a także stała rubryka - Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego. W numerze zamieszczono blok artykułów z VII Warsztatów Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", które odbyły się w dniach 26-28 września 2019 r. w Chęcinach.

W rubryce "Wiadomości gospodarcze" polecamy artykuł Adama Maksymowicza "Sezon na pallad". W 2019 r. i na początku 2020 r. pallad był wyżej wyceniany na światowych giełdach niż złoto, osiągając cenę 2500 USD za uncję. Jest to związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ten metal, związanym z wykorzystaniem go do neutralizacji spalin w samochodach benzynowych. Ocenia się, że "moda na pallad" minie dopiero w momencie wyparcia z rynku tradycyjnych aut przez pojazdy z napędem elektrycznym. Autor przedstawił pokrótce podstawowe informacje: wielkość produkcji palladu i występowanie jego złóż, skupiając się na złożu Norylsk na terenie Północnej Syberii (Rosja) oraz kompleksie Bushveld w Republice Południowej Afryki.

Zapraszamy  do lektury!

okladka pg02 2020

Aby przeczytać cały numer, kliknij TUTAJ