Zmiany w organizacji Konkursu "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii, zmianie ulega sposób przeprowadzenia XXI edycji konkursu „Nasza Ziemia, środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”.

Zmiany te dotyczą następujących elementów:

  • zostaje wydłużony termin nadsyłania prac konkursowych do 30 kwietnia 2020; 
  • zostaje dopuszczone nadsyłanie prac drogą e-mail;
  • nie odbędzie się etap konkursu związany z pisaniem testów półfinałowych w siedzibach PIG-PIB;
  • zarówno etap półfinałowy i finałowy zostanie przeprowadzony poprzez ocenę nadesłanych prac plastycznych i pisemnych;
  • zostają odwołane uroczystości wręczenia nagród;
  • nagrody zostaną przesłane do laureatów pocztą.

Szczegółowy przebieg konkursu został przedstawiony na stronie: www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2020.html

 

logo sfinansowano

 

Konkurs "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" organizowany jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz finansowany jest ze środków NFOŚiGW.