Udostępniliśmy kolejne partie objaśnień do Mapy Hydrogeologicznej Polski

Kolejna partia objaśnień tekstowych do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Główny Użytkowy Poziom Wodonośny (MHP-GUPW), oraz Pierwszy Poziom Wodonośny - Występowanie i Hydrodynamika (MHP-PPW-WH) w formie plików PDF została udostępniona w internecie. Ogółem przybyło 91 nowych i 53 zaktualizowanych tekstów.

mhp

Przykładowe Objaśnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Główny Użytkowy Poziom Wodonośny (Nr 850)

Obecnie w internecie znajdują się objaśnienia do 654 arkuszy MHP-GUPW i 4 MHP-PPW-WH. Dostęp do tekstów dla poszczególnych arkuszy możliwy jest za pomocą aplikacji GeoLOG i GEOLOGIA. Użytkownicy, korzystając z warstwy informacyjnej "Seryjne mapy arkuszowe 1:50 000" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia. Poniżej prezentujemy numery z linkami do ostatnio udostępnionych tekstów do arkuszy.

Nowe arkusze:

8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 105, 121, 122, 123, 130, 131, 190, 197, 285, 360, 447, 474, 523, 524, 597, 601, 610, 621, 634, 646, 651, 679, 697, 698, 702, 703, 706, 714, 730, 738, 739, 750, 773, 775, 806, 807, 811, 813, 820, 825, 839, 840, 847, 850, 856, 861, 862, 864, 867, 872, 877, 881, 882, 893, 911, 913, 922, 927, 941, 942, 948, 972, 1020, 1023, 1025, 1038.

Zaktualizowane arkusze:

4, 5, 21, 189, 402, 403, 404, 406, 407, 441, 442, 444, 445, 446, 471, 511, 517, 522, 531, 559, 596, 598, 599, 613, 627, 628, 645, 650, 663, 665, 670, 701, 712, 732, 759, 800, 841, 842, 880, 943, 944, 945, 967, 968, 971, 1024, 1031, 1036, 1037.

Tekst: Wojciech Paciura

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej