Prognoza oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach

W okresie od 1 do 31 lipca 2020 roku, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, opolskiego i śląskiego.

Lokalnie, w mniejszym stopniu, zjawisko to może występować również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.Obecna sytuacja hydrogeologiczna w kraju określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

psh

Prognoza zagrożenia w związku z wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej – lipiec 2020 r.
 

Zobacz:

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i pobory wód podziemnych (okres od 1.07.2020 do 31.07.2020)

okl prognoza 6b 2020

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej