Żegnamy Profesora Marka Cieszkowskiego

23 sierpnia 2020 r. w wieku 71 lat zmarł Profesor Marek Cieszkowski - wybitny uczony, wychowawca wielu pokoleń geologów, znawca geologii Alpidów. 

Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rocznik 1972). Karierę naukowa rozpoczął w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie i kontynuował ją przez kilkadziesiąt lat w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktoryzował się w 1980 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH na podstawie rozprawy "Stratygrafia i tektonika płaszczowiny magurskiej na SW od Obidowej (południowo-zachodnia część Gorców i Pogórze Sieniawskie)". Habilitację uzyskał w 1993 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o pracę "Strefa Michalczowej – nowa jednostka strefy przedmagurskiej w Zachodnich Karpatach Fliszowych i jej geologiczne otoczenie". Tytuł profesora nauk o Ziemi nadano Mu w 2017 roku.

Profesor specjalizował się w zagadnieniach z zakresu geologii, sedymentologii oraz tektoniki. 

Był członkiem uznanych towarzystw naukowych, między innymi Polskiego i Austriackiego Towarzystwa Geologicznego oraz Stowarzyszenia Galicja Tectonic Group.

Rodzinie i Bliskim Profesora składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy PIG-PIB