Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej na październik 2020 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przygotowała "Prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie 1-31 października 2020 r. 

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni prognozuje się występowanie niżówki hydrogeologicznej w granicach 5 województw:

 • wielkopolskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • pomorskiego,
 • podlaskiego,
 • lubelskiego.

Ponadto na mniejszą skalę zjawisko to może być obserwowane także na obszarze 8 województw:

 • zachodniopomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • lubuskiego,
 • mazowieckiego,
 • dolnośląskiego,
 • opolskiego,
 • śląskiego,
 • świętokrzyskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w październiku 2020 r. w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego oraz, w mniejszym stopniu, zachodniopomorskiego, warmińsko -mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego będą występowały obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza poziomu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Tym niemniej w obrębie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG).

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się, że na obszarze kraju będzie występować zagrożenie związane z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę zjawisko to może wystąpić przede wszystkim w obrębie województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W mniejszym stopniu niżówka może rozwinąć się również w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim.

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020

Zobacz pełen tekst: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.10.2020 - 31.10.2020