Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województw lubelskiego i pomorskiego.

Utrzymujące się niskie stany położenia swobodnego zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html