Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. jest już dostępny on-line. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) przedstawił w nim informacje o zasobach perspektywicznych i prognostycznych złóż, które potencjalnie mogą stanowić rezerwę surowcową Polski. Konieczność oceny zasobów perspektywicznych wynika z ciągłego dopływu nowych informacji, a także z potrzeby stałego monitorowania zmieniających się warunków rynkowych. Ocena stanu zasobów perspektywicznych została przeprowadzona w ramach realizacji zadań Państwowej Służby Geologicznej w oparciu o najnowsze wyniki badań geologicznych, geofizycznych, kartograficznych i złożowych.

Bilans stanowi istotne kompendium wiedzy o potencjalnej bazie surowcowej, która powinna być wykorzystana w przygotowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza w zakresie ochrony obszarów perspektywicznego występowania złóż kopalin.

Zobacz:  Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r.

W Bilansie przedstawiono informacje na temat rud metali, kopalin energetycznych, chemicznych, budowlanych, przemysłu szklarskiego, wód zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze, wody termalne) i po raz pierwszy kopalin podmorskich. Wprowadzenie tych ostatnich do Bilansu wypełniło lukę informacyjną oraz usystematyzowało informacje o potencjale złożowym Bałtyku.

Bilans to prawie 430 stron fachowej wiedzy, opracowanej przez zespół ekspertów z PIG-PIB oraz Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. To także bogata baza publikowanych i archiwalnych opracowań złożowych (ponad 1600 pozycji).

Lektura Bilansu pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Polska należy do krajów o wysokim geopotencjale i znacznych zasobach złóż kopalin. Dotyczy to zasobów zarówno udokumentowanych, jak i perspektywicznych, choć sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Część surowców ma udokumentowane zasoby złóż pozwalające na długotrwałą eksploatację zabezpieczającą krajowe potrzeby gospodarki, część zaś występuje w złożach, których zasoby wyczerpią się w ciągu kilku lub kilkudziesięciu lat. Zainteresowanych jak sytuacja przedstawia się w przypadku poszczególnych złóż kopalin – energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych – odsyłamy do Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r.

 okladka bilans

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2018 r. (PDF, 41,7 Mb)

Na stronie Surowce mineralne Polski » oprócz aktualnego wydania Bilansu można znaleźć jego poprzednie edycje (z lat 1979, 1986, 1993 i 2011) w postaci plików PDF.

logotyp nfosigw
Opracowanie Bilansu i jego druk został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.