Wizyta delegacji NFOŚiGW na budowie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy

W miejscowości Leszcze w gminie Kłodawa trwa budowa Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 27 maja 2021 r. przedstawiciele kierownictwa Funduszu oraz dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wizytowali budowę nowej inwestycji. Delegaci z NFOŚiGW zapoznali się ze stanem zaawansowania prac budowlanych oraz postępem prac wiertniczych dla potrzeb instalacji geotermii niskotemperaturowej.

Wizytujący inwestycję przedstawiciele Funduszu: Dominik Bąk – zastępca prezesa zarządu, Jarosław Roliński – dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi oraz Beata Kuś – kierownik Wydziału Geologii i Górnictwa mogli przekonać się, że prace na budowie idą zgodnie z planem. Budynek analityczno-laboratoryjny o powierzchni nieco ponad 1000 m2 znajduje się obecnie w stanie surowym otwartym, postawione są też słupy stalowe w obrysie hali magazynowej. Dyrektor PIG-PIB Mateusz Damrat i zastępca dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński przedstawili dalszy harmonogram realizacji tej inwestycji, tak ważnej dla całej branży geologicznej.

W dniu wizyty odwiercono ostatni z 40 pionowych otworowych wymienników ciepła, z których każdy ma głębokość 100 metrów. W celu prawidłowego oszacowania zdolności gruntu do przekazywania ciepła w jednym z otworów wykonano test reakcji termicznej TRT, polegający na pomiarze współczynnika efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu. Zastępca kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB Grzegorz Ryżyński przedstawił aspekty wykorzystania geotermii niskotemperaturowej w powstającym obiekcie.

Wizyta była doskonałą okazją do zwiedzenia obecnie funkcjonującego Archiwum Rdzeni i Próbek Geologicznych PIG-PIB. Kierownik Narodowego Archiwum Geologicznego Michał Sokołowski objaśnił sposób i warunki składowania rdzeni oraz typy archiwalnych próbek gromadzonych przez NAG.

Centralny Magazyn Próbek Geologicznych zostanie oddany do użytku w czerwcu 2023 r. i pomieści milion metrów bieżących próbek geologicznych (głównie rdzeni wiertniczych).

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej jest jednym z zadań państwowej służby geologicznej, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W PIG-PIB zajmuje się tym Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG), które gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza i udostępnia wszelkie materiały geologiczne, a w szczególności dokumentacje i mapy geologiczne oraz próbki geologiczne z otworów wiertniczych. W ciągu ponad stu lat Instytut zgromadził prawie 900 kmb rdzeni z prawie sześciu tysięcy otworów wiertniczych.

zbiorowe

Delegacja NFOŚiGW, Dyrekcja i Pracownicy PIG-PIB oraz przedstawiciel ANNA-BUD, wykonawcy robót budowlanych Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych. W tle widoczne słupy w obrysie hali magazynowania rdzeni oraz konstrukcja budynku analityczno-laboratoryjnego

wiercenie

Front robót wiertniczych – 3 wiertnice firmy SATOR w trakcie wykonywania 40 otworowych wymienników ciepła, o łącznym metrażu 4000 m. Dolne źródło ciepła ma dostarczyć na potrzeby chłodzenia i ogrzewania obiektu ok. 160 kW mocy cieplnej

trt

Test reakcji termicznej TRT

Tekst: Grzegorz Ryżyński, Michał Sokołowski
Red. Anita Starzycka, Anna Bagińska
Zdjęcia: G. Ryżyński, Andrzej Głuszyński