Trwa rejestracja na 7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

Zapraszamy do udziału w 7. Ogólnopolskim Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, które odbędzie się w dniach 14-17 września 2021 r. w Bydgoszczy. To jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawy jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w tak licznym gronie. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami Sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych. 

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej (online i stacjonarnie) lub całkowicie online. Decyzja o ostatecznej formie organizacji konferencji podjęta zostanie przez Organizatorów zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Zgłoszenia udziału stacjonarnego przyjmujemy do 30 lipca 2021 r.

Rejestracja udziału online trwa do 6 września 2021 r.

Nadsyłanie abstraktów posterów i referatów trwa do 30 lipca 2021 r.

Tematyka Sympozjum dotyczy następujących zagadnień:

 • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja.
 • Możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie.
 • Dokumentowanie i badania środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego.
 • Niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych.
 • Wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich.
 • Cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS.
 • Innowacyjne kierunki wykorzystania środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.

Dotychczas zgłoszono już 21 artykułów i 32 referaty. Lista proponowanych prezentacji znajduje się na stronie internetowej 7. WPGI >>

W ramach wydarzenia przewidziane są sesje referatowo-posterowe oraz warsztaty szkoleniowo-informacyjne:

 1. Badania terenów zdegradowanych
 2. Dostęp do baz danych geologicznych
 3. Uwarunkowania rozwoju geotermii niskotemperaturowej
 4. Opis, oznaczanie i klasyfikacja gruntów/skał zgodnie z normami PN-EN ISO 14688, PN-EN ISO 14689, wydzielanie warstw geologiczno-inżynierskich/geotechnicznych oraz dobór parametrów fizyczno-mechanicznych w oparciu o "Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego" w związku z wprowadzeniem ich do stosowania przez GDDKiA.

Udział w sympozjum zadeklarowało do tej pory ponad 120 uczestników z branży geologicznej, przedstawicieli nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz firm zajmujących się badaniem środowiska geologicznego. Udział w sympozjum potwierdzili inwestorzy strategiczni, m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gaz-System oraz PKP PLK. 

Dla osób biorących udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej przewidzieliśmy atrakcyjne materiały konferencyjne:

 • Poradnik "Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (w świetle wymagań Eurokodu 7)",
 • Poradnik "Wytyczne badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego. Część 1: Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie",
 • Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 100-lecia PIG-PIB  "Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny",
 • Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 100-lecia PIG-PIB "Atlas map Państwowego Instytutu Geologicznego".

Organizatorem Sympozjum jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie objęte jest patronatem merytorycznym przez Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Partnerem głównym 7. Ogólnopolskiego Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce jest firma REMEA. Partnerami wspierającymi są: Soft-Projekt, Polbud Pomorze, Grupa HGS, Uni-Geo Warszawa i Warbud. Partnerem Sympozjum jest Uni-Geo Południe.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021.html

Zobacz poprzednie edycje wydarzenia: