Nowa aplikacja zapewni dostęp do ponad 200-letniego dziedzictwa kartografii geologicznej

Możliwość jednoczesnego porównania wielu wydawnictw kartograficznych i śledzenie rozwoju koncepcji budowy podłoża wybranego regionu to jedne z wielu możliwości, jakie stwarza nowa aplikacja prezentująca online historyczne mapy geologiczne obszaru Polski. Testowa wersja nowego portalu stanowiącego część powstającej Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG) została zaprezentowana przez Katarzynę Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej PIG-PIB podczas Ogólnopolskiego Posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geologicznego, które odbyło się 24 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.

Omówienie najważniejszych funkcjonalności aplikacji i pokaz jej działania online były częścią referatu pt. „Historyczne mapy geologiczne Polski oraz obszarów otaczających i ich prezentacja na stronach PTG i PIG-PIB” autorstwa dr. hab. inż. Piotra Krzywca (prof. ING PAN), dr. hab. Stanisława Wołkowicza (prof. PIG-PIB), dr. Rafała Sikory (PIG-PIB), Katarzyny Jóźwik (PIG-PIB), Marka Adamskiego (PIG-PIB) oraz dr Krystyny Wołkowicz (PIG-PIB). Projekt WPKG jest realizowany w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB w ramach zadań państwowej służby geologicznej.

Testowa wersja aplikacji składa się z dwóch części. Pierwsza z nich prezentuje Atlas Geologiczny Galicji w skali 1:75 000, druga - pozostałe cenne mapy geologiczne w różnych skalach i o różnym zasięgu przestrzennym. Każda część zawiera krótką notkę o samym wydawnictwie (w tym rys historyczny jego powstania) i podstawowe informacje o konkretnych mapach i arkuszach map (m.in. o autorze opracowania, nazwie, roku zdjęcia geologicznego, skali, wydawcy i druku). Dostępna jest również legenda poszczególnych map.

testowa wersja aplikacji prezentującej historyczne mapy geologiczne

Ekran testowej wersji aplikacji Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej - mapy historyczne. Zakładka z Atlasem Geologicznym Galicji

Aplikacja "Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej (WPKG) – mapy historyczne" daje możliwość zapoznania się m.in. z najstarszą mapą geologiczną obszaru Polski, wykonaną przez Jean-Étienne Guettarda i opublikowaną w 1764 r. pozycją "Carte mineralogique de Pologne". Testowa wersja aplikacji została wykonana z okazji tegorocznych obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a prezentowane za jej pośrednictwem historyczne mapy geologiczne pochodzą z publicznych zasobów PIG-PIB, jak również z kolekcji prywatnych Piotra Krzywca oraz Stanisława Wołkowicza i Krystyny Wołkowicz.

aplikacja historyczne mapy geologiczne

Ekran testowej wersji aplikacji Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej - mapy historyczne. Zakładka z innymi mapami geologicznymi
 

Aplikacja zawiera wiele przydatnych funkcjonalności. Przykładowo, wybrane mapy historyczne można nałożyć na współczesną Mapę geologiczną Polski bez utworów kenozoiku w skali 1: 1 000 000. Dostępna jest również opcja porównywania danych poprzez możliwość zarządzania przezroczystością i płynnego odsłaniania lub przysłaniania wybranych warstw. Można również na mapę historyczną nałożyć współczesne dane o geostanowiskach, jaskiniach czy głębokich otworach wiertniczych oraz podział administracyjny Polski (w układzie wojewódzkim). Jest również możliwość wyszukiwania i wgrywania danych geologicznych z całego świata - pod warunkiem, że są one dostępne w zasobach ArcGIS Online.

Ekran testowej wersji aplikacji Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej - mapy historyczne

Testowa wersja aplikacji Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej - mapy historyczne daje możliwość porównania starszych wydawnictw kartograficznych z aktualnymi danymi

Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze także dzięki dedykowanej wyszukiwarce, gdzie kryteriami zapytań są: nazwa mapy lub arkusza mapy, ich autor lub rok zdjęcia geologicznego. Otrzymany w wyniku zapytania widok danych, jak również przygotowaną przez siebie kompozycję (np. wyświetlone wybrane mapy z nadaną odpowiednią przezroczystością) można zapisać i za pośrednictwem wygenerowanego automatycznie linku wrócić do nich w dowolnej chwili, przesłać link do gotowej kompozycji swoim znajomym czy współpracownikom albo udostępnić w mediach społecznościowych. Konkretny widok mapy z przygotowaną kompozycją lub wynikiem zapytania można także osadzić w postaci interaktywnej mapy we własnej witrynie internetowej.

Do 31 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość testowania aplikacji. Uwagi i sugestie dotyczące jej zawartości i funkcjonowania można zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do aplikacji: https://arcg.is/0WLOWm0

4

Kierownik projektu "Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej" Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii  Geologicznej PIG-PIB przedstawiła najważniejsze funkcjonalności testowej wersji aplikacji prezentującej historyczne mapy geologiczne. Spotkanie odbyło się zdalnie na platformie MS Teams

O projekcie "Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej"

Celem projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację/przeglądarkę mapową. W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych. Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł.

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej.

logo WPKG

Więcej o WPKG >>