O Wspólnej Platformie Kartografii Geologicznej w dzienniku Rzeczpospolita

W opiniotwórczym dzienniku Rzeczpospolita z dnia 31 sierpnia 2021 r. ukazał się artykuł o realizowanym w PIG-PIB projekcie pt. „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej”. Mamy nadzieję, że działania promocyjne przyniosą wymierne korzyści zarówno dla projektu WPKG, jak i dla całego Instytutu, pomagając kształtować nasz wizerunek jako nowoczesnej, cyfrowej, wiodącej w swojej dziedzinie instytucji.

Celem projektu „Utworzenie Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG)” jest integracja zasobów polskiej kartografii geologicznej poprzez ich usystematyzowanie, uporządkowanie i zgromadzenie w zbiorczym zasobie danych (bazie danych GIS i repozytorium plikowym), a następnie udostępnienie poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowaną aplikację webową.

W ramach WPKG do końca 2023 roku zgromadzonych i udostępnionych zostanie łącznie około 20 tys. produktów kartograficznych w postaci plików graficznych i tekstowych oraz usług danych przestrzennych.

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej połączy zarówno najnowsze produkty kartograficzne, jak i archiwalne mapy geologiczne opracowane przez PIG-PIB i inne jednostki naukowe przez ostatnie dziesięciolecia. Takie rozwiązanie zapewni przyjazne dla użytkownika narzędzia wyszukiwania, analizy i pobierania danych oraz umożliwi równoległe korzystanie z danych z wielu innych źródeł.

Wspólna Platforma Kartografii Geologicznej zawierać będzie nie tylko mapy w wersji cyfrowej, ale również wiele przydatnych informacji, np. o litologii, wieku i genezie skał. Planowane jest wyposażenie aplikacji w funkcje do wykonywania różnorodnych analiz przestrzennych, a także możliwość kierowania prostych i złożonych zapytań do bazy danych. Dzięki temu możliwe będzie określenie lokalizacji obiektów odpowiadających wybranym parametrom, np. wybranie konkretnych wydzieleń litologicznych na terenie danej jednostki administracyjnej.

grafika ilustracyjna

O Wspólnej Platformie Kartografii Geologicznej opowiadała kierownik projektu Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej

Link do artykułu opublikowanego w Internecie – na stronach Rzeczpospolitej Cyfrowej oraz Rzeczy o Innowacjach: rzeczo.pl/kartografia-geologiczna-w-nowoczesnej-formie

Strona internetowa projektu: www.pgi.gov.pl/wpkg.html