Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat, w którym przedstawiła omówienie sytuacji hydrogeologicznej na obszarze kraju w okresie od 1 maja do 31 lipca 2021 r., w zakresie położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

Na przeważającym obszarze kraju odnotowano obniżenie średnich miesięcznych stanów wód podziemnych i wydajności źródeł w stosunku do wartości z poprzedniego kwartału. Punkty, w których odnotowano obniżenie stanowiły około 77% wszystkich analizowanych punktów obserwacyjnych.

Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę, mimo iż liczba punktów obserwacyjnych, w których stan rezerw zasobów przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia zmniejszała się w kolejnych miesiącach kwartału.

W trzecim kwartale hydrologicznym br. na terenie kraju nie występowało regionalne zagrożenie hydrogeologiczne, związane z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). Obniżenie zwierciadła wód podziemnych poniżej granicy stanu SNO w lipcu występowało jedynie lokalnie w 17 punktach obserwacyjnych na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

1 psh

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w trzecim kwartale roku hydrologicznego 2021

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w lipcu 2021 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2021 r.

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w lipcu 2021 r.

Pełen tekst: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.05.2021 do 31.07.2021

Okładka komunikat PSH