Następny numer Przeglądu Geologicznego jest dostępny online

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już bezpłatnie dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 822 numerów. 

Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

W najnowszym numerze zamieszczono duży blok artykułów o dostępnych w PIG-PIB bazach danych i innych źródłach informacji o surowcach mineralnych. Zaprezentowano również artykuł podsumowujący stan udokumentowania zasobów, stopień wykorzystania, perspektywy nowych odkryć oraz zadania na przyszłość w zakresie wód zaliczonych do kopalin. Sporo miejsca poświecono zagadnieniom historii geologii.

Zapraszamy  do lektury!

Przeczytaj bezpłatnie cały numer on-line >>. Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.

okładka czasopisma Przegląd Geologiczny