PIG-PIB na Konferencji EuroPOWER i OZE Power

W dniach 17-18 listopada 2021 r. w Warszawie odbyła się 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER połączona z 4. Kongresem OZE Power. Debaty prowadzone podczas EuroPower i OZE POWER obejmowały m.in. zagadnienia związane ze strategią transformacji energetycznej, perspektywą rozwoju technologii wodorowych, modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych oraz rozwojem energetyki wiatrowej i wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB dołączył do grona partnerów obu wydarzeń, a w panelu dyskusyjnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii wziął udział ekspert PIG-PIB ds. geotermii. 

sala konferencyjna podczas debaty

Jedna z licznych debat, które odbyły się podczas konferencji Europower 2021

Gościem honorowym otwierającym konferencję była Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, która w swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność transformacji energetycznej kraju, wskazała najistotniejsze zmiany i określiła wyzwania, przed którymi stanie Polska w najbliższych latach. 

- Szczególną uwagę przykładamy do sprawiedliwego charakteru zmian. W Polsce - kraju w którym całe regiony i społeczności uzależnione są od wydobycia i wykorzystania węgla, są to kwestie kluczowe. Tylko sprawiedliwa transformacja energetyczna doprowadzi do wzmocnienia gospodarczego, nie pozostawiając nikogo z tyłu oraz będzie służyć przyszłym pokoleniom – powiedziała minister Moskwa. - Dlatego zobowiązanie do przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy jest jednym z głównych elementów „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, jak również podstawą deklaracji przyjmowanych przez Polskę na arenie międzynarodowej – dodała.

W debacie o rozwiązaniach mających wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z geotermią.

Polska posiada duży potencjał wód i energii geotermalnej. Praktycznie dwie trzecie powierzchni naszego kraju to obszary, które można uznać za perspektywiczne dla efektywnego ekonomicznie zagospodarowania ciepła Ziemi. Są to rozległe zbiorniki geotermalne ciągnące się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie. Praktycznie cały obszar Sudetów należy uznać, jako perspektywiczny dla poszukiwania wód termalnych. Perspektywiczne jest też wiele lokalizacji w Karpatach i niecka podhalańska, rejon dla geotermii absolutnie szczególny i wyjątkowy. Przy uwzględnieniu energii możliwej do pozyskania poprzez gruntowe pompy ciepła to z energii górotworu można korzystać praktycznie wszędzie.

W panelu pt. „OZE jako filar rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki” wziął udział dr Mariusz Socha – ekspert ds. geotermii w PIG-PIB, który zwrócił uwagę na korzyści środowiskowe i gospodarcze wynikające z kaskadowego wykorzystania potencjału geotermalnego. 

Panel dyskusyjny o odnawialnych źródłach energii wziął udział ekspert PIG - PIB dr Mariusz Socha (czwarty od lewej)

Panel dyskusyjny o odnawialnych źródłach energii wziął udział ekspert PIG - PIB dr Mariusz Socha (czwarty od lewej)

- Energia geotermalna jest akceptowana społecznie i dostępna zawsze, bez względu na warunki atmosferyczna, co pozytywnie wyróżnia ją na tle innych rodzajów OZE. Wykorzystanie potencjału geotermalnego to nie tylko czysta i niewyczerpana energia, ale także rozwój gospodarczy związany ze wzrostem ruchu turystycznego oraz rosnącym zapotrzebowaniem na usługi z sektora rehabilitacji i kosmetologii - powiedział Mariusz Socha. Nasz ekspert mówił również o działaniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierających rozwój wykorzystania potencjału geotermalnego, dzięki którym rynek geotermalny w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija.

Dr Mariusz Socha podczas panel dyskusyjnego podczas konferencji Europower 2021

Dr Mariusz Socha podczas panel dyskusyjnego podczas konferencji Europower 2021

Części konferencyjnej towarzyszyła część wystawiennicza. Na stoisku Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB dr Mariusz Socha udzielał informacji na temat zasobów wód termalnych, ich zagospodarowania i perspektyw. Odwiedzających najczęściej interesowały zagadnienia dotyczące możliwości lokalizacji inwestycji geotermalnych w wybranych miejscowościach, przynoszące jak najlepsze efekty finansowe. Bardzo duże zainteresowanie budziła również możliwość uzyskania bezpłatnej opinii na temat potencjału geotermalnego w wybranej lokalizacji, wykonanej przez ekspertów PIG-PIB.

stoisko PIG-PIB podczas konferencji Europower 2021

Stoisko PIG-PIB podczas konferencji Europower 2021

Tekst: Anna Bagińska, Radomir Pachytel, Mariusz Socha
Zdjęcia: Radomir Pachytel, Michał Zieliński

logotyp nfosigw

Udział PIG-PIB w 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 4. Kongresie OZE Power został zrealizowany w ramach zadania: Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.