Trzęsienie ziemi Grenlandia

23 listopada 2021 r. o godz. 12:04:18.5 UTC, tj. godz. 15:04:18.5 czasu lokalnego, w regionie północnego wybrzeża Grenlandii zanotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie M5.2. Epicentrum tego zdarzenia zlokalizowane było około 1904 km na zachód od Murmanska, Rosja (populacja 319 tys.) oraz 751 km na zachód od Longyearbyen, Svalbard i Jan Mayen (populacja 2 tys.). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMCS) określono na głębokości 10 km.

 

Parametry zjawiska sejsmicznego z 23 listopada 2021 r., godz. 12:04:18.5 UTC, region: północne wybrzeże Grenlandii.

grenlandia tab 1

 

grenlandia mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.2 z dnia 23/11/2021 r., godz. 12:04:18.5 UTC w regionie północnego wybrzeża Grenlandii (oprac. PSG, mapa bazowa: CIA).

 

grenlandia mapa 2

Lokalizacja epicentrum (na poziomie regionalnym i lokalnym) zjawiska sejsmicznego M5.2 z 23 listopada 2021 r., godz. 12:04:18.5 UTC w regionie północnego wybrzeża Grenlandii (oprac. EMSC)

 

grenlandia sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.2 z epicentrum w regionie północnego wybrzeża Grenlandii z 23 listopada 2021 r., godz. 12:04:18.5 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznym w Hołownie (PG14) i Dziwiu (PG15).

 

Trzęsienie ziemi z regionu północnego wybrzeża Grenlandii rejestrowane było również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na poniższym rysunku pokazano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach w Hołownie PG14 (gm. Podedwórze, pow. parczewski) oraz w Dziwiu PG15 (gm. Przedecz, pow. Kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG. Ze względu na charakter zjawiska oraz odległość od stacji nie ma możliwości określenia czasu pierwszego wejścia. Omawiane trzęsienie ziemi odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska został zarejestrowany grawimetrem pływowym gPhoneX nr 165. Zaprezentowane zostały 3 ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.2. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

grenlandia sejsmo 2

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycznych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M5.2 z 23 listopada 2021 r.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej