Najnowszy numer Przeglądu Geologicznego dostępny online

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już bezpłatnie dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 826 numerów. 

W numerze przedstawiono blok artykułów, przygotowanych z okazji 7. Ogólnopolskiego Sympozjum "Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce", które odbyło się w Bydgoszczy w dniach 14-17 września 2021 r.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer on-line >>

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.

grafika ilustracyjna