Trzęsienie ziemi w rejonie kopalni Borynia-Zofiówka

23 kwietnia 2022 r. o godzinie 01:39:42.5 UTC (03:39:42.5 czasu lokalnego) w rejonie kopalni Borynia-Zofiówka na terenie Górnego Śląska zanotowano dość silny wstrząs o magnitudzie M2.8. Na obszarze tym występują zazwyczaj małe trzęsienia ziemi, natomiast opisywane zjawisko było jednym z większych, jakie stwierdzono w rejonie Górnego Śląska. Ognisko wstrząsów zlokalizowano na głębokości 1 km. Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 49.94°N i 18.58°E. Wstrząs ten był skutkiem rozładowania naprężeń powstałych w wyniku eksploatacji górniczej.

 zofiwka tab

 Parametry zjawiska sejsmicznego z 23 kwietnia 2022 r., godz. 01:39:42.5 UTC, region: Górny Śląsk (kopalnia Borynia-Zofiówka)

Jak podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w przodku D4a na poziomie 900 m do wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych. Wypadkowi uległo 52 pracowników, 42 z nich wyszło o własnych siłach. Według informacji prasowej JSW, wstrząs spowodował śmierć sześciu osób (stan na 25 kwietnia br., godz. 13.00). Ratownicy w dalszym ciągu poszukują czterech górników, z którymi po wstrząsie utracono kontakt. Warunki w zagrożonym rejonie są trudne, a wysokie stężenia metanu i wysoka temperatura skutecznie spowalniają akcję ratowniczą.

Poniżej przedstawiono lokalizację epicentrum trzęsienia oraz rejestracje omawianego zjawiska na wybranych stacjach monitoringu sejsmicznego w Polsce (BACZ, CICH, DZIA, PG29, SIER, STBY). W przypadku stacji Zgoń (PG29) położonej najbliżej epicentrum zjawiska, oprócz fazy Pg zaznaczono także fazę Sg.

 zofiwka mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi z 23 kwietnia 2022 r. w regionie Górnego Śląska (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa: OSM)

 zofiwka sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M2.8 z epicentrum w regionie Górnego Śląska z 23 kwietnia 2022 r., godz. 16:58:46.6 (UTC) zarejestrowany przez stacje sieci PSG_Sejs_NET: JEMI, MICH, PG03, PG10, PLOS, STEG. Na wykresie zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej