PIG-PIB na międzynarodowej konferencji i targach AAPG ICE w Kartagenie w Kolumbii

Tegoroczna, międzynarodowa konferencja i targi Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) została zorganizowana we współpracy z Kolumbijskim Stowarzyszeniem Geologów Naftowych i Geofizyków (ACGGP) i odbyła się w dniach 19-22 kwietnia 2022 r. w Kartagenie w Kolumbii.  Jej mottem było „Geosciences and Innovation to Fuel the Energy Future”. Było to pierwsze tak duże wydarzenie o charakterze międzynarodowym zorganizowane stacjonarnie od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Uczestniczyło w nim ponad 1000 osób – geologów, geofizyków i inżynierów z branży naftowej, działających w przemyśle, administracji i jednostkach naukowo-badawczych, czego owocem było ponad 350 wygłoszonych referatów. W konferencji i targach wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: dr Marek Jasionowski z Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej oraz Jarosław Zacharski, kierownik Zakładu Geologii Regionalnej.

Marek Jasionowski (z lewej) i Jarosław Zacharski (z prawej) – polska delegacja na konferencji i targach AAPG ICE

Marek Jasionowski (z lewej) i Jarosław Zacharski (z prawej) – polska delegacja na konferencji i targach AAPG ICE

Polska delegacja na konferencji i targach AAPG ICE na stoisku wystawienniczym w pawilonie międzynarodowym (od prawej Jarosław Zacharski, w środku Marek Jasionowski)

Polska delegacja na konferencji i targach AAPG ICE na stoisku wystawienniczym w pawilonie międzynarodowym (od prawej Jarosław Zacharski, w środku dr Marek Jasionowski)

Udział delegacji PIG-PIB miał na celu promocję perspektywiczności naftowej Polski oraz obszarów dedykowanych do przetargów na koncesje węglowodorowe, w ramach stoiska wystawienniczego zorganizowanego w pawilonie międzynarodowym. Obsługę stoiska, związaną głównie z zachęcaniem zagranicznych koncernów do inwestycji w rynek ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, zwieńczyła prelekcja wygłoszona przez Jarosława Zacharskiego pt. „New opportunities for oil and gas exploration in Poland: licensing rounds, tender areas and future challenges” (autorzy: Jarosław Zacharski, Marek Jasionowski i Krystian Wójcik).

Jarosław Zacharski podczas prelekcji w pawilonie międzynarodowym (AAPG’s International Pavilion Theatre)

Jarosław Zacharski podczas prelekcji w pawilonie międzynarodowym (AAPG’s International Pavilion Theatre)

Obecnie obserwuje się wyraźne ożywienie w działaniach przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego na rynkach międzynarodowych, czego wyrazem była obecność na targach największych koncernów branży, w tym ARAMCO, Shell, Ecopetrol, Chevron, ExxonMobil, Total i innych. Poza Polską, w międzynarodowym pawilonie miały swoje stoiska także Belize, Jamajka, Barbados, Trynidad i Tobago, Boliwia, Kolumbia, Peru i Maroko, a także brytyjska firma ENVOI.

W trakcie targów przedstawiciele PIG-PIB wzięli udział w kilku istotnych spotkaniach biznesowych, m.in. w „Private Regulatory Meeting”, zorganizowanym przez National Hydrocarbon Agency (ANH), na które zaproszono przedstawicieli ministerstw, administracji rządowych oraz służb geologicznych poszczególnych krajów. Omawiano tam bieżące problemy związane z systemami koncesyjnymi obowiązującymi w różnych krajach, zasadach weryfikacji i klasyfikacji inwestorów, systemami fiskalnymi oraz dostępem do danych i informacji geologicznej.

Polscy uczestnicy na stoisku Servicio Geológico Colombiano – SGC (Kolumbijska Służba Geologiczna) z oddziału w mieście Bucaramanga (Litoteca)

Polscy uczestnicy na stoisku Servicio Geológico Colombiano – SGC (Kolumbijska Służba Geologiczna) z oddziału w mieście Bucaramanga (Litoteca)

Po zakończeniu konferencji pracownicy PIG-PIB wzięli udział w dwóch spotkaniach roboczych z przedstawicielami Kolumbijskiej Służby Geologicznej (Servicio Geológico Colombiano – SGC). Pierwsze spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2022 r. w mieście Bucaramanga, gdzie znajduje się magazyn próbek geologicznych z wierceń naftowych (Litoteca) oraz centralne laboratorium badawcze. Magazyn jest częścią Banco de Información Petrolera (BIP – Bank Informacji Naftowej) i pełni rolę oficjalnego repozytorium Kolumbii, którego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i zarządzanie wszelkimi informacjami technicznymi pochodzącymi z działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, prowadzonej na terytorium kraju. Szczegółowe informacje o Banco de Información Petrolera można znaleźć na stronie: www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/BancoInformacionPetrolera/Paginas/banco-de-informacion-petrolera.aspx

Zwiedzanie Litoteki – magazynu wysokiego składowania próbek geologicznych w mieście Bucaramanga

Zwiedzanie Litoteki – magazynu wysokiego składowania próbek geologicznych w mieście Bucaramanga

Zwiedzanie Litoteki – magazynu wysokiego składowania próbek geologicznych w mieście Bucaramanga

Spotkanie w Bucaramandze dotyczyło nie tylko ogólnych prezentacji obydwu służb geologicznych (stronę kolumbijską reprezentował dyrektor Litoteki Diego Geraldo Ibáñez Almeida), ale objęło również zwiedzanie Litoteki wraz z jej zapleczem badawczym i analitycznym. Magazyn gromadzi wszystkie próbki geologiczne (rdzenie, próbki okruchowe, płyny, płytki cienkie i próbki mikropaleontologiczne) z wierceń naftowych z całej Kolumbii. Jest to nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania o długości 120 m, formą i kubaturą przypominający budowany przez NAG nowy magazyn w Leszczach. Z magazynem powiązane są liczne laboratoria badawcze, pracownie przygotowywania różnych preparatów (np. szlifów) oraz urządzenia obrazowania (skanery, kamery fotograficzne). Próbki skalne przekazywane do magazynu przez firmy naftowe są na bieżąco katalogowane, opisywane i umieszczane w pojemnikach ze specjalnego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV i zdolnego przetrwać 50 lat.

Ponadto, na szczególną uwagę zasługuje projekt Litoteca Virtual (wirtualna Litoteka), którego celem jest zdalne udostępnienie próbek i informacji geologicznych (tomografia i zdjęcia rdzeni, zdjęcia płytek cienkich, profile gamma rdzeni) z odwiertów znajdujących się w zbiorach Litoteki oraz nowe usługi, takie jak chociażby system skanowania wysokiej rozdzielczości szlifów i preparatów biostratygraficznych. Należy dodać, że po upływie dwóch lat od wytworzenia danych dostęp do nich jest praktycznie bezpłatny.

Drugie spotkanie odbyło się 25 kwietnia 2022 r. w Bogocie, w centrali Służby Geologicznej Kolumbii. Spotkaniu przewodniczył Pedro Augusto Rangel Segura, dyrektor Banco de Información Petrolera (BIP). Dyskutowano o możliwościach ewentualnej współpracy naszych instytucji, w tym m.in. w zakresie sposobów rozpoznania złóż węglowodorów, gromadzenia i przetwarzania informacji geologicznej z bieżącego dokumentowania (machine learning), geozagrożeń (osuwiska), monitoringu sejsmicznego oraz kartografii geologicznej.

Po spotkaniu z Pedro Augusto Rangelem Segurą (po lewej), dyrektorem Banco de Información Petrolera. Hall wejściowy centrali Kolumbijskiej Służby Geologicznej w Bogocie.

Po spotkaniu z Pedro Augusto Rangelem Segurą (po lewej), dyrektorem Banco de Información Petrolera. Hall wejściowy centrali Kolumbijskiej Służby Geologicznej w Bogocie

W obu spotkaniach uczestniczył także pan Milton Jerez, były pracownik m.in. PGNiG i ConocoPhilips (obecnie Snubco), który służył nie do przecenienia pomocą w ich organizacji oraz wsparciem merytorycznym i językowym.

Palenquera – Afro-kolumbijka sprzedająca (kiedyś) owoce na ulicach Kartageny

Palenquera - Afro-kolumbijka sprzedająca (kiedyś) owoce na ulicach Kartageny

Tekst i zdjęcia: Jarosław Zacharski, Marek Jasionowski

logotyp nfosigwUdział delegacji PIG-PIB w konferencji i targach AAPG ICE oraz pokonferencyjnych spotkaniach roboczych został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania PSG nr 22-5004-2101-00-1 pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV” oraz zadania PSG nr 22-9614-2201-00-1 pt. „Współpraca międzynarodowa w zakresie geologii realizowana przez służbę geologiczną”.