Ostrzeżenie dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała pierwsze w tym roku ostrzeżenie przed niżówką hydrogeologiczną. Wprowadzony został stan zagrożenia hydrogeologicznego dla województwa wielkopolskiego i pomorskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z prognozowaną sytuacją istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania w najbliższych tygodniach na wymienionych obszarach obserwowanej w maju tendencji obniżania się zwierciadła wód podziemnych w płytkich poziomach wodonośnych i przekroczenia stanów niskich ostrzegawczych w skali wskazującej na rozwój niżówki hydrogeologicznej o charakterze regionalnym.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe. 

Czytaj: Ostrzeżenie hydrogeologiczne PSH Nr 1/2022