21. Słowacko-Czesko-Polska Konferencja Paleontologiczna

W dniach 23 - 24 maja 2022 r. w Bratysławie odbyła się 21. Słowacko-Czesko-Polska Konferencja Paleontologiczna. Te cykliczne spotkania odbywają się co roku, choć tegoroczne miało miejsce po dwuletniej przerwie spowodowanej sytuacją pandemiczną. W wydarzeniu wzięli udział również pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Otwierający konferencję wykład pt. “The J/K boundary problem: where shall we look for a global marker?” przedstawił dr hab. Jacek Grabowski prof. Instytutu.

 referat Jacka Grabowskiego

Wykład otwierający konferencję wygłasza dr hab. Jacek Grabowski z PIG - PIB (źródło: www.geology.sk)

Jacek Grabowski

Uczestnicy konferencji (źródło: www.geology.sk)

Pierwszy panel spotkania w Bratysławie poświęcony był zagadnieniom związanym z ustaleniem granicy jura/kreda, nad którymi pracuje powołana przez międzynarodową komisję stratygraficzną grupa pod przewodnictwem Jacka Grabowskiego. Na konferencji zaprezentowano w formie posteru wstępne rezultaty z projektu NCN pt. „Initial results of the unification of Lower Permian stratigraphic schemes of the Intra-Sudetic Basin across the Poland – Czech Republic boundary” (dr Izabela Ploch wraz z zespołem).

W ramach tego samego projektu zespół: Wojciech Pawlak (Wydział Biologii  Uniwersytetu Warszawskiego), Izabela Ploch (PIG – PIB), Paweł Raczyński (Uniwersytet Wrocławski), Sebastian Voigt (Muzeum GEOSKOP), Marek Awdankiewicza (Uniwersytet Wrocławski) oraz Stanislav Štamberg (Muzeum Czech Wschodnich) przedstawił referat pt. „Preliminary results on earliest Permian fish migration within the Intra-Sudetic Basin and other Central European limnic basins”, omawiający najnowsze wyniki badań dotyczące migracji ryb w basenie sudeckim.

Z kolei Jolanta Iwańczuk (PIG - PIB) wraz z zespołem zaprezentowała poster pt. “Sedimentary and geochemical record of the Toarcian Oceanic Anoxic Event (TOAE) in the Križna Unit of the Eastern Tatra Mountains”, przedstawiający najnowsze wyniki badań epizodu anoksycznego, który miał miejsce w najniższym toarku na obszarze basenu reglowego Tatr.

paleo konf

Uczestnicy konferencji (źródło: www.geology.sk)

W drugim dniu konferencji odbyło się posiedzenie Polsko-Słowackiej Jurajskiej Grupy Roboczej pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego, gdzie przedyskutowano kierunki działań grupy oraz ustalono miejsce przyszłorocznej konferencji Jurassica.

Izabela Ploch z PIG PIB podczas dyskusji w czasie sesji posterowej z Jozefem Michalík ze Słowackiej Akademii Nauk

Izabela Ploch z PIG PIB podczas dyskusji z Jozefem Michalík ze Słowackiej Akademii Nauk w czasie sesji posterowej

Kolejna Słowacko-Czesko-Polska Konferencja Paleontologiczna planowana jest w przyszłym roku w Ostrawie (Czechy).

Strona Konferencji: www.geology.sk/21_sk-cz-pl_conference

 

Tekst: Izabela Ploch, Jacek Grabowski, Jolanta Iwańczuk