Geologia inżynierska na XXXVI Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB już po raz trzeci prezentował swój potencjał w trakcie XXXVI Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w dniach 28.06-1.07.2022 r w Wiśle. W wydarzeniu wzięli udział projektanci, przedsiębiorstwa wykonujące badania geologiczne, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, jednostki naukowe, firmy wykonawcze oraz inwestorzy. Organizatorem Warsztatów był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Małopolski w Krakowie. 

W trakcie warsztatów dyskutowano na temat jakości badań podłoża oraz o wyzwaniach, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć po wejściu w życie drugiej generacji Eurokodu 7.

stoisko Instytutu

Eksperci Instytutu udzielali informacji i porad

Oprócz obrad prowadzonych w 10 sesjach tematycznych dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wystawowe, na których swój potencjał zaprezentowało ponad 30 firm z różnych branż. Na stoisku PIG-PIB prezentowano możliwość przeglądania danych gromadzonych w ramach zadań państwowej służby geologicznej z wykorzystaniem tematycznej przeglądarki geologia.pgi.gov.pl. Z uwagi na zakres tematyczny konferencji dużym zainteresowaniem cieszyły się zakładki Budownictwo, Geotermia oraz Geozagrożenia.

wppk2

Prezentujemy zawartość Bazy Danych Geologiczno - Inżynierskich

Na stoisku udzielano także informacji na temat dotychczasowej i przyszłej realizacji prac w ramach projektu Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI). 

stoisko PIG-PIB

Stoisko PIG-PIB podczas XXXVI Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji

Na jednej z sesji tematycznych dr Edyta Majer – kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej wygłosiła opracowany wspólnie z Mateuszem Żeruniem i Grzegorzem Ryżyńskim referat pt.:”Geotermia inżynierska – możliwości zastosowania technologii OZE w budownictwie”.

Dr Edyta Majer wygłasza referat o geotermii inżynierskiej

Dr Edyta Majer wygłasza referat o geotermii inżynierskiej

XXXVI Warsztaty zamykają czteroletni cykl szkoleniowy pod wspólnym tytułem „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. W poprzednich edycjach Warsztatów każdorazowo brało udział po około 500 uczestników oraz prezentowało się ponad 40 specjalistycznych firm.

Prezentowana w trakcie Warsztatów problematyka wykładów odpowiadała kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania. Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji stanowią także doskonałą platformę do integracji środowiska inżynierskiego oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://wppk.pzitb.org.pl/

Tekst Marta Sokołowska, Edyta Majer
Zdjęcia Marta Sokołowska

sfinansowanie nfosigw

 

Udział pracowników oraz stoisko PIG-PIB  zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej