Nos w nos z nosorożcem. PIG-PIB na IV Pikniku Naukowym w Gorzowie Wielkopolskim

W dniach 10 - 11 czerwca 2022 r. obył się IV Piknik Naukowy „Nos w nos z nosorożcem i nie tylko…”, organizowany cyklicznie przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim. Celem wydarzenia była popularyzacja odkrycia dobrze zachowanego szkieletu wymarłego nosorożca z rodzaju Stephanorhinus, na który natrafiono w 2016 r. podczas budowy drogi S3 nieopodal Gorzowa. W Pikniku wzięła udział dr hab. Anna Hrynowiecka z Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku.

W odkryciu szczątków nosorożca znaczący udział mieli geolodzy z Oddziału Dolnośląskiego PIG - PIB we Wrocławiu, którzy uczestniczyli w profilowaniu odsłonięć przy budowie trasie szybkiego ruchu. Na znalezisko składa się ponad 100 kości nosorożca wraz z czaszką i 24 zębami. Szczątki spoczywały w osadach jeziornych pochodzących ze schyłkowego okresu interglacjału eemskiego, sprzed ponad 100 tys. lat. Dokładny wiek znaleziska udało się określić dzięki analizie palinologicznej i występującej tu sekwencji pyłków.

Podczas Pikniku Naukowego odbyły się liczne wykłady popularnonaukowe, prowadzone w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przez ekspertów z m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jedną z prelekcji pt. „Gorzów Wielkopolski 100 tys. lat temu” wygłosiła również dr hab. Anna Hrynowiecka z PIG - PIB. W trakcie wykładu zaprezentowała zmiany szaty roślinnej tego obszaru na przestrzeni 100 tys. lat ustalone za pomocą analizy pyłkowej.

dr hab. Anna Hrynowiecka

Dr hab. Anna Hrynowiecka podczas prelekcji o analizie palinologicznej

Zobacz: Mini - wywiad z dr hab. Anną Hrynowiecką


Podczas drugiego dnia na terenie Zespołu Willowo-Ogrodowego – filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się warsztaty edukacyjne pt. „Paleontologia na wesoło”. Hrynowiecka poprowadziła zajęcia praktyczne pt. „Pyłek wokół nas i wokół Stefanii”. Uczestnicy mogli przynieść własne okazy roślin, z których zbierano pyłek i po odpowiednim przygotowaniu oglądano go pod mikroskopem. W ramach wydarzenia przygotowano także poster przybliżający tajniki analizy pyłkowej.

stoisko edukacyjne

Warsztaty praktyczne z analizy palinologicznej dla dużych i małych

plansza

Poster przygotowany przez dr hab. Annę Hrynowiecką

Zdjęcia: Organizator IV Pikniku Naukowego w Gorzowie Wielkopolskim

sfinansowanie nfosigw

 

Udział PIG-PIB w wydarzeniu został zorganizowany w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.