Podpisanie „Memorandum of Understanding w zakresie geologii i surowców” z Ukrainą

23 czerwca 2022 r. przedstawiciele służb geologicznych Polski i Ukrainy, w obecności wiceministra klimatu i środowiska, Głównego Geologa Kraju, dr Piotra Dziadzio, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie geologii i surowców. W spotkaniu z wiceministrem Piotrem Dziadzio, dotyczącym kierunków dalszej współpracy bilateralnej uczestniczyli Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr Mateusz Damrat oraz Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh i Charge d'affaires Ambasady Ukrainy Oleh Kuts.

Podpisany dokument jest realizacją zapisów „Memorandum of Understanding o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska” z 1 czerwca 2022 r. podpisanego przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę w Kijowie.

- Wyrażam przekonanie, że podpisanie porozumienia o współpracy będzie stanowiło podstawę do dalszego działania i realizacji wzajemnych projektów. Liczę na ożywioną współpracę służb geologicznych w tym zakresie – powiedział Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Partnerstwo z Ukrainą będzie realizowane na kilku płaszczyznach współpracy, m.in. geologii złożowej, geochemii środowiskowa, dziedzictwa geologicznego, badań laboratoryjnych, kartografii, geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii. Dokument zakłada intensywną współpracę przez następnych 5 lat.

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Mateusz Damrat oraz Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh

Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh (z lewej) i Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Mateusz Damrat (z prawej) podpisują  dokument „Memorandum of Understanding w zakresie geologii i surowców”

memorandum ukraina

„Memorandum of Understanding w zakresie geologii i surowców” podpisane. Od lewej stoją: Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh, Charge d'affaires Ambasady Ukrainy Oleh Kuts, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Mateusz Damrat 

Następnie Dyrektor Generalny Służby Geologicznej Ukrainy Roman Opimakh gościł w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor PIG – PIB Mateusz Damrat, Zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej Andrzej Głuszyński, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Marta Banasiewicz, starszy specjalista ds. geologii Radomir Pachytel oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska Michał Nowosielski i Magdalena Gucwa – Rydelek, zaś ze strony Ukrainy - Dyrektor Generalny Służby Geologicznej Ukrainy Roman Opimakh oraz Serhii Zasovenko – I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie wizyty przedstawiono podstawowe informacje o funkcjonowaniu polskiej służby geologicznej. Dyrektor Opimakh był szczególnie zainteresowany funkcjonowaniem laboratoriów Instytutu, działalnością Narodowego Archiwum Geologicznego oraz projektami związanymi z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją surowców mineralnych. Po dyskusji na temat dalszej współpracy, prof. Tatiana Solovey przedstawiła prezentację o międzynarodowym projekcie hydrogeologicznym EU-WaterRes, którego celem jest zwiększenie zdolności zarządzania transgranicznymi zasobami wód podziemnych przez instytucje publiczne.

Goście zwiedzili również Muzeum Geologiczne.

Mamy nadzieję, że wspólnie prowadzone prace geologiczne będą mieć znaczenie nie tylko w odbudowie Ukrainy, ale wpłyną na przyspieszenie inwestycji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska