PIG-PIB na 8. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej i GIS w Nessebarze

W dniach 20-25 czerwca 2022 w Nessebarze (Bułgaria) odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna i GIS (8th International Conference on Cartography and GIS). Organizowana cyklicznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne (International Cartographic Association - ICA) oraz Bułgarskie Stowarzyszenie Kartograficzne (Bulgarian Cartographic Association - BCA), konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń międzynarodowego środowiska kartograficznego.

Tegoroczna konferencja zgromadziła przedstawicieli ośrodków naukowych, badawczych i technicznych, administracji państwowej oraz firm technologicznych z 20 różnych krajów takich jak: Austria, Brazylia, Kanada, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Kosowo, Malezja, Meksyk, Macedonia Północna, Polska, Singapur, Turcja, Anglia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone oraz Bułgaria.

Uczestnicy konferencji w Nessebarze

Uczestnicy 8. Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej i GIS w Nessebarze

Głównymi tematami prezentowanymi i dyskutowanymi podczas konferencji były:

 • Modelowanie kartograficzne 3D
 • Koncepcje kartograficzne w środowisku „wielkich wolumenów danych” (Big Data)
 • Wizualizacja kartograficzna
 • Kartografia i GIS w edukacji
 • Geoinformacja dla inteligentnych miast
 • Analiza geoprzestrzenna i eksploracja danych (Data Mining)
 • Semantyka informacji geoprzestrzennej
 • Ontologia informacji geoprzestrzennej
 • GIS dla geologii, nauk przyrodniczych i ekosystemów
 • Technologie GIS i dyscypliny pokrewne
 • Technologie GNNS w kartografii
 • Projektowanie i tworzenie map
 • Odwzorowania kartograficzne i geodezyjne układy współrzędnych
 • Technologie teledetekcji do celów kartograficznych
 • Zastosowania UAV i nowe trendy
 • Ochotnicza informacja geograficzna
 • Kartografia internetowa i atlasy cyfrowe

W ostatnim czasie naznaczonym kryzysem pandemicznym, społecznym i naturalnym, to właśnie w wymienionych powyżej dziedzinach tematycznych otwierają się przed kartografią nowe wyzwania.  Bardziej niż kiedykolwiek widoczne jest wśród przedstawicieli biznesu, rządu i nauki zapotrzebowanie na lepsze, wydajniejsze rozwiązania w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej i systemów GIS, w tym w szczególności na usługi oparte na lokalizacji (location based services) oraz prezentacje kartograficzne zjawisk dopasowane do potrzeb konkretnych odbiorców.

Na konferencji PIG-PIB reprezentowała Katarzyna Jóźwik z Zakładu Kartografii Geologicznej.  Delegatka przedstawiła poster pt.   pdf „Reinventing Geological Maps: the Polish Geological Cartography Platform” (1.70 MB) , przygotowany przez zespół autorski w składzie: Katarzyna Jóźwik, Piotr Gałkowski i Józef Mikołajków. Zamierzeniem prezentacji było pokazanie powstającej w ramach jednego z aktualnych zadań państwowej służby geologicznej Wspólnej Platformy Kartografii Geologicznej (WPKG) jako innowacyjnego i strategicznego projektu kartografii geologicznej PIG-PIB umożliwiającego szerokiemu gronu interesariuszy ponowne odkrycie i wykorzystanie potencjału różnorodnego spektrum map geologicznych. Prezentacja projektu była także okazją do zapoznania się z opinią, oczekiwaniami oraz wskazówkami doświadczonych kartografów z całego świata.

Katarzyna Jóźwik prezentuje poster pt. „Reinventing Geological Maps: the Polish Geological Cartography Platform”

Katarzyna Jóźwik prezentuje poster pt. „Reinventing Geological Maps: the Polish Geological Cartography Platform”

Podczas konferencji delegatka PIG-PIB uczestniczyła również w spotkaniu Komisji ds. Map i Internetu (Commission on Maps and the Internet), działającej pod egidą  Międzynarodowego Stowarzyszenia Kartograficznego. Podstawowym celem Komisji jest promocja badań i działań wspierających rozwój kartografii internetowej (web-based cartography) i przyczyniających się do rozwiązywania naukowych i praktycznych problemów w tej dziedzinie. Komisja rozpoznaje i integruje nowe trendy związane z wzajemnym połączeniem kartografii i Internetu takie jak m.in.: kartografia 3D, kwestie semantyczne w kartografii i danych geoprzestrzennych, kartowanie partycypacyjne i współtworzenie map (participatory mapping; udział lokalnych społeczności w tworzeniu map i dostarczaniu ich treści), wizualizacja otwartych danych powiązanych (Linked Open Data) oraz „wielkich wolumenów danych” (Big Data) czy Internet Rzeczy (Internet of Things).

Katarzyna Jóźwik prezentuje poster pt. „Reinventing Geological Maps: the Polish Geological Cartography Platform”

Uczestnicy spotkania Komisji ds. Map i Internetu

Materiały konferencyjne dostępne są w wersji cyfrowej pod adresem: https://iccgis2020.cartography-gis.com/proceedings