Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 833 numery. 

Aktualny numer zawiera m.in. artykuły z dziedziny geologii gospodarczej ("Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego" oraz "Metodyka ustalania listy złóż strategicznych oraz kryteriów ich ochrony planistycznej"), geologii inżynierskiej ("Ściśliwość wybranych gruntów drobnoziarnistych z centralnej Polski w warunkach stałego przyrostu obciążenia"), petrografii ("Chondryt węglisty NWA 4446") oraz ochrony środowiska ("Analiza rozwoju leja depresji odkrywki węgla brunatnego Tomisławice w latach 2009–2019 i jego wpływu na stosunki gruntowo-wodne Pojezierza Kujawskiego").

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer online >>

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.

grafika ilustracyjna

Zapraszamy do lektury!