Wystawa plenerowa "Zjednoczeni w georóżnorodności" na ogrodzeniu siedziby PIG-PIB w Warszawie

Od 5 sierpnia 2022 r. na ogrodzeniu siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 prezentowana jest nowa wystawa plenerowa pt. „Zjednoczeni w georóżnorodności”. Ekspozycja proponuje niezwykłą podróż po Europie, pokazując wybrane obiekty należące do grona Światowych Geoparków UNESCO. Wystawa będzie dostępna do oglądania do końca 2022 roku.

zjednoczeni w georoznorodnosci1

Plansza tytułowa wystawy plenerowej pt. „Zjednoczeni w georóżnorodności”

Geoparki są - potocznie rzecz ujmując - muzeami geologicznymi „pod chmurką”. To obszary podlegające prawnej ochronie, promujące i chroniące zasoby geologiczne, ekologiczne oraz kulturowe, w połączeniu ze zróżnicowanym rozwojem i zaangażowaniem lokalnej społeczności. Geoparki są jednocześnie doskonałymi miejscami do uprawiania turystyki.

zjednoczeni w georoznorodnosci3.jpg

Sieć Geoparków UNESCO w Europie. Kolorem pomarańczowym zaznaczone geoparki prezentowane na wystawie „ Zjednoczeni w georóżnorodności”

Światowa Sieć Geoparków UNESCO liczy obecnie 177 geoparki, których obszary prezentują unikalne obiekty dziedzictwa geologicznego o międzynarodowym znaczeniu dla poznania historii Ziemi. W Europie status Światowego Geoparku UNESCO nadano 94 takim obszarom (stan na 22 czerwca 2022 r.).

wystawa5

Wystawa plenerowa pt. „Zjednoczeni w georóżnorodności” na ogrodzeniu siedziby PIG-PIB w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 4

Wystawa „Zjednoczeni w georóżnorodności” jest próbą pokazania piękna i bogactwa form krajobrazu Europy, który został ukształtowany w wyniku procesów geologicznych. Wśród wielu regionów starego kontynentu, które zachwycają nas swoim pejzażem, wyodrębniliśmy 20 miejsc, w 19 krajach, które są szczególnie cenne, zarówno pod względem geologicznym, przyrodniczym, jak i archeologicznym oraz kulturowym. Każdy z tych obszarów jest wyjątkowy.

zjednoczeni w georoznorodnosci4.png

Plansza prezentująca Światowy Geopark Świętokrzyski UNESCO położony w Polsce

zjednoczeni w georoznorodnosci5

Plansza prezentująca Światowy Geopark UNESCO Saima położony w Finlandii

Mamy nadzieję, że wystawa pozwoli odkryć kolejne ciekawe miejsca, które staną się celem wakacyjnych wypraw. Ekspozycja prezentowana jest na ogrodzeniu głównej siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Warszawie od strony ulicy Rakowieckiej 4 i będzie dostępna do końca 2022 roku.

wystawa2

Zapraszamy do oglądania!

 Zobacz: pdf Wystawa "Zjednoczeni w georóżnorodności" / Exhibition "United in geodiversity" (5.24 MB)

 

sfinansowanie nfosigwWystawa „Zjednoczeni w georóżnorodności” objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ekspozycję opracowano w ramach projektu „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023j” i została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.