Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych we wrześniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 września 2022 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach niżówka hydrogeologiczna może rozwinąć się na znacznym obszarze kraju, głównie w części zachodniej Polski.

Zjawisko to w skali regionalnej prognozuje się w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego oraz o mniejszym rozprzestrzenieniu w województwach: podlaskim, mazowieckiego, łódzkim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Lokalnie niżówka może również rozwinąć się w województwie warmińsko-mazurskim.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki hydrogeologicznej stwierdza się dla województw: wielkopolskiego, pomorskiego, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-zachodniej i centralnej części województwa lubuskiego, północno-wschodniej i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego oraz północno-zachodniej części województwa opolskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą pojawić się utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 3/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje w województwach: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa śląskiego.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz we wrześniu 2022 r., przy założeniu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej 

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Miejscami stan rezerw może być niższy. W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielopolskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i dolnośląskim może lokalnie obniżyć się do zera.

mapa prognoza hydrogeologiczna wrzesień 2022

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) we wrześniu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej) we wrześniu 2022 r. prognozuje się możliwość wystąpienia niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim oraz, o mniejszym zasięgu, w województwie podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Lokalnie niżówka hydrogeologiczna może występować również w województwie warmińsko-mazurskim.

Jednocześnie dla województw: wielkopolskiego, pomorskiego, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, północno-zachodniej i centralnej części województwa lubuskiego, północno-wschodniej i zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego oraz północno-zachodniej części województwa opolskiego prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki jest największe.

W związku z powyższym, uwzględniając zarówno wielkość obszaru prognozowanej niżówki w obrębie poszczególnych województw, jak również prawdopodobieństwo jej wystąpienia, stan zagrożenia hydrogeologicznego stwierdza się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa śląskiego (Ostrzeżenie PSH nr 3/2022).

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.09.2022 - 30.09.2022

 grafika ilustracyjna