PIG-PIB na Athletics Unlimited Games Kraków 2022

W dniach 12-14 sierpnia 2022 r. na terenie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyły się zawody lekkoatletyczne Athletics Unlimited Games Kraków 2022. Podczas tej imprezy Państwowy Instytut Geologiczny-PIB zorganizował stoisko edukacyjne dla uczestników wydarzenia.

W zawodach uczestniczyło blisko 800 młodych lekkoatletów w wieku 12-13 lat z 10 krajów europejskich. Impreza została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Sport. Celem programu jest zachęcenie wszystkich do aktywności fizycznej, promocja tradycyjnych sportów i gier oraz integracja poprzez ruch.

Elementem tej imprezy były liczne atrakcje w postaci m.in. warsztatów dotyczących ekologii czy prelekcji o zdrowym odżywianiu. Ciekawą ofertę edukacyjną przedstawili pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Niepołomice, Ojcowskiego Parku Narodowego, Babiogórskiego Parku Narodowego, inicjatywy Polski Atom oraz firm prywatnych.

Oddział Karpacki PIG-PIB w Krakowie przygotował stoisko ekspozycyjne z ofertą edukacyjną, które obsługiwał przy wsparciu Działu Promocji i Komunikacji oraz Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Dużym zainteresowaniem dzieci, jak i dorosłych cieszyła się ekspozycja skał i minerałów zarówno z polskich Karpat, jak i innych regionów świata. Zainteresowani mogli wziąć do ręki różne okazy, poczuć ich ciężar, zapach, a niektórych nawet smak oraz zobaczyć, jaką mają strukturę i poznać metody ich rozpoznawania.

stoisko PIG-PIB podczas Athletics Unlimited Games Kraków 2022

Stoisko PIG-PIB podczas Athletics Unlimited Games Kraków 2022

stoisko

Zainteresowanie ofertą edukacyjną PIG-PIB było bardzo duże

stoisko

Nasze stoisko było bardzo licznie odwiedzane

Oprócz zawodów lekkoatletycznych dla uczestników zaplanowano zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu oraz odwiedzenie najstarszej w Polsce kopalni soli, dzięki wsparciu Kopalni Soli „Wieliczka S.A.” .

Wydarzenie Athletics Unlimited Games Kraków 2022 zostało zorganizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy z Małopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki i objęte patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Tekst: Małgorzata Garecka

sfinansowanie nfosigw

Stoisko zorganizowano w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej