PIG-PIB na Industriadzie 2022 w Zabrzu

3 września 2022 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na terenie kompleksu Sztolnia Królowa Luiza odbyła się XIII edycja święta Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2022, w której uczestniczyli pracownicy Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

industriada 2022

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB na Industriadzie 2022

Hasło przewodnie tegorocznej Industriady brzmiało: „Po szychcie. Czas na fajrant!”. Nasi pracownicy zaplanowali na ten dzień kilka ciekawych atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych mieszkańców regionu. Ponadto na ogrodzeniu labiryntu można było obejrzeć wystawę „Szlakiem geologii. On the Geology Trail”.

Wystawa „Szlakiem geologii. On the Geology Trail

Wystawa „Szlakiem geologii. On the Geology Trail

O każdej pełnej godzinie odbywały się warsztaty geocachingowe, podczas których można było zainstalować aplikację do szukania skrytek oraz zapoznać się z sama ideą tej coraz popularniejszej gry terenowej. Został także założony punkt Geocachingowy o nazwie Sztolnia Luiza, który wkrótce stanie się aktywny w aplikacji. Na stanowisku znajdowały się dwa okazy, które są „Travel Bagami”. Stały się one dodatkową atrakcją naszego stoiska dla młodych poszukiwaczy skrytek.

Przedstawiliśmy także mapę geostanowisk województwa śląskiego, zawierającą informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej m.in. z Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski (CRGP) prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Zaprezentowane zostały pojedyncze odsłonięcia geologiczne zarówno sztuczne, jak i naturalne, pozostałości górnictwa, stanowiska paleontologiczne, stanowiska występowania interesujących skał i minerałów, a także ciekawe formy denudacyjne. Pokazane miejsca w przystępnej formie „geociekawostek” zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu.

industriada 2022

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB na Industriadzie 2022

Nie zabrakło również prelekcji dotyczącej roli wody w tworzeniu jaskiń, jej obiegu w przyrodzie i bogactwa form krasowych.

schemat

Część prezentacji o krasie

Najmłodsi „odkrywcy” byli zachwyceni mogąc zobaczyć cios mamuta, czaszkę nosorożca i wiele ciekawych okazów paleontologicznych, a także posłuchać opowieści o dziejach fauny i flory na przestrzeni milionów lat.

stoisko PIG-PIB na Industriadzie 2022 w Zabrzu

Okazy na stoisku PIG-PIB na Industriadzie 2022 w Zabrzu

Atrakcje przygotowane przez pracowników Oddziału Górnośląskiego świetnie współgrały, zarówno z hasłem przewodnim Industriady, jak i miejscem, jakie stanowi kompleks Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu.

industriada2022 8

Plakat reklamujący udział PIG-PIB w Industriadzie 2022

Tekst: Agnieszka Bracławska, Weronika Nadłonek, Michał Żaba
Zdjęcia: Michał Żaba

sfinansowanie nfosigw

Stoisko edukacyjne PIG-PIB zostało zorganizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.