Geologia Inżynierska na Kongresie Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne

W dniach 20-22 września 2022 r. w Tomaszowicach k. Krakowa blisko 500 osób – przedstawicieli wszystkich stron procesu inwestycyjnego – uczestniczyło w Kongresie Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne (GiBP). W debatach udział wzięli także geolodzy z PIG-PIB, a Instytut objął to wydarzenie patronatem honorowym.

Tematyka kongresu zrzesza przedstawicieli branż geotechnicznych, geologicznych oraz budowlanych, w tym zarówno inwestorów, projektantów, wykonawców, producentów i dostawców, a także przedstawicieli świata nauki. Od wielu lat do grona uczestników należą także geolodzy inżynierscy z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

3 osoby na tle stoiska PIG-PIB

Pracownicy Zakładu Geologii Inżynierskiej i Zakładu Kartografii Geologicznej na stoisku wystawowym

W trakcie dwóch dni sesji referatowych i panelowych przedstawiono wiele ciekawych prezentacji dotyczących badań podłoża gruntowego, jego wzmacniania, posadawiania obiektów oraz realizacji inwestycji tunelowych. Oprócz zagadnień związanych z budową i drążeniem tuneli wiele uwagi poświęcono monitoringowi i bezpieczeństwu pożarowemu w tunelach. Dyskutowano o problemach stojących przed różnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

kobieta przemawiająca do osób na sali

O największym w Polsce zbiorze cyfrowych danych o warunkach budowlanych na terenie Polski mówiła dr Edyta Majer.

Branżowa wystawa – stoiska ekspozycyjne 20 firm – sprzyjała kuluarowym rozmowom. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć PIG-PIB i prezentacji zasobów geologicznych baz danych, w tym przede wszystkim tych dedykowanych budownictwu, które gromadzą informacje o otworach wiertniczych oraz wynikach badań parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów i skał. Szczególną uwagę, na traktowanie zasobów tych baz danych jako poglądowych i wspomagających, a nie podstawowych do wykonywania opracowań geologicznych, zwróciła dr Edyta Majer – kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej podczas referatu: Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) – cyfrowe dane wspomagające rozpoznanie podłoża budowlanego. Podkreśliła także, że zawartość i jakość dokumentacji archiwalnych równa się zawartości i jakości bazy danych BDGI.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://konferencje.inzynieria.com/gibp2022/

Tekst: Malwina Judkowiak, Izabela Samel, Krzysztof Majer
Zdjęcia: inżynieria.com

sfinansowanie nfosigw

Stoisko PIG-PIB na Kongresie Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne zostało zorganizowane w ramach zadania "Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023" i zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.