Państwowy Instytut Geologiczny – PIB dołącza do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

We wrześniu 2022 r. zostało podpisane porozumienie o przystąpieniu Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Na jego mocy PIG-PIB, począwszy od roku akademickiego 2022/2023, umożliwi kształcenie doktorantów w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku.

Szkoła Doktorska GeoPlanet została utworzona 23 stycznia 2019 r. przez siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika – będące wiodącym instytutem Szkoły, Centrum Fizyki Teoretycznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Geofizyki, Instytut Oceanologii i Centrum Badań Kosmicznych. Pierwsi doktoranci rozpoczęli w niej naukę w październiku 2019 r.

Głównym celem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet jest kształcenie doktorantów i przygotowanie ich do uzyskania stopnia doktora w pięciu następujących dyscyplinach:

  • nauki o Ziemi i środowisku
  • astronomia
  • nauki fizyczne – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – w dziedzinie nauk społecznych.

Dzięki temu, że szkolenie doktoranckie jest prowadzone w języku angielskim aż połowa spośród 63 studentów realizujących obecnie projekty badawcze pochodzi z zagranicy.

puzzle z nazwami firm wchodzacych w skład szkoły geoplanet

Przyszli doktoranci w PIG-PIB będą mogli kształcić się w następujących obszarach badawczych: analiza basenów sedymentacyjnych oraz systemów naftowych, geologia regionalna, geotermia, geofizyka, geozagrożenia, geologia środowiskowa, geologia inżynierska, tektonika, paleontologia, hydrogeologia, geologia morza, geologia czwartorzędu, kartografia geologiczna oraz modelowanie struktur i procesów geologicznych.

Więcej o Szkole Doktorskiej Geoplanet można przeczytać tutaj

Zapraszamy na wykład inauguracyjny roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej Geoplanet pod tytułem Revealing the Darkest Secret of the Milky Wayk. Wygłosi go dr Maciek Wielgus z Instytutu Radioastronomii im. Maxa Plancka w Bonn.  

baner reklamujący inauguracje roku szkolnego 2022