Warsztaty terenowe dla młodych pracowników Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach

12 października 2022 r. odbył się kolejny, szkoleniowy wyjazd terenowy dedykowany młodej kadrze Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Tym razem pracownicy o krótszym i dłuższym stażu pracy odwiedzili rejon Jaworzni koło Kielc. Takie wyjazdy terenowe organizowane są cyklicznie i mają na celu - oprócz pomocy we wdrażaniu w obowiązki zawodowe także funkcję integracyjną.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z budową geologiczną zachodniej części północnego skrzydła antykliny dymińskiej. W kamieniołomie Jaworznia prześledzono postwaryscyjską niezgodność erozyjno-kątową dwóch pięter strukturalnych: paleozoicznego i mezozoicznego. 

fot. 1

Kontakt wapieni warstw sitkówczańskich formacji z Kowali z terygenicznymi osadami formacji ze Szczukowic

Przeanalizowano pozycję stratygraficzną tzw. „zlepieńców górnych” formacji z Czerwonej Góry w profilu Jaworzni. Przedstawiono także i omówiono genezę powstania dajek klastycznych. Omówione zostały również procesy i zjawiska krasowe oraz ich wiek na przykładzie jaskiń rozwiniętych w masywie wapiennym Góry Kopaczowej.

Pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach przy odsłonięciu zlepieńców górnych formacji z Czerwonej Góry

Pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach przy odsłonięciu zlepieńców górnych formacji z Czerwonej Góry

W trakcie wyjazdu zapoznano się również ze ścieżką geoedukacyjną na Górze Moczydło, która jest poświęcona mineralizacji kruszcowej, głównie galenowej, a także sposobom  jej eksploatacji w przeszłości. Jednym z przystanków ścieżki jest kapliczka poświęcona dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu, wieloletniemu pracownikowi Oddziału Świętokrzyskiego PIG i badaczowi mineralizacji kruszcowej w regionie świętokrzyskim.

 Uczestnicy wyjazdu przy kapliczce poświęconej Zbigniewowi Rubinowskiemu na Górze Moczydło

Uczestnicy wyjazdu przy kapliczce poświęconej Zbigniewowi Rubinowskiemu na Górze Moczydło

W trakcie dalszej części warsztatów terenowych omówiono odsłonięcie dolnokambryjskich piaskowców formacji z Ociesęk, występujących w starym kamieniołomie na Górze Plebańskiej. Skały tego wieku  budują m.in. jądro antykliny dymińskiej.

Odsłonięcie piaskowców formacji z Ociesęk na Górze Plebańskiej 

Odsłonięcie piaskowców formacji z Ociesęk na Górze Plebańskiej 

Zapoznano się także z morfologią zachodniej części bliskiego, permsko-mezozoicznego obrzeżenia Gór świętokrzyskich i wskazano na jej związek z budową geologiczną.

Uczestnicy warsztatów terenowych na zachodnim zboczu Góry Moczydło, skąd rozpościera się panorama na zachodnią część Gór Świętokrzyskich

Uczestnicy warsztatów terenowych na zachodnim zboczu Góry Moczydło, skąd rozpościera się panorama na zachodnią część Gór Świętokrzyskich

Tekst A. Mader, K. Bieńko
Zdjęcia O. Pedrycz, K. Bieńko