Pracownik PIG-PIB zajął pierwsze miejsce w rankingu uczestników Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumowali projekt Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK). Jednym z uczestników 11-miesięcznego programu kształcenia był pracownik PIG-PIB, mgr inż. Radomir Pachytel, który w końcowej, indywidualnej klasyfikacji uczestników programu ATEK zajął pierwsze miejsce. Indywidualną klasyfikację  zakończył na pierwszej pozycji w rankingu.

Program ATEK był nowatorskim projektem edukacyjnym, który ma zapewnić wykwalifikowaną kadrę dla administracji publicznej realizującej zadania w obszarze Zielonego Ładu. Udział w Akademii gwarantował pozyskanie wiedzy od krajowych i zagranicznych ekspertów z branży energetyczno-klimatycznej w ramach jednej z trzech specjalizacji: Gospodarka zasobami strategicznymi państwa, Nowoczesny system energetyczny lub Innowacyjne metody ochrony klimatu. Program kształcenia został uzupełniony przez zajęcia z języka angielskiego oraz staże w instytucjach krajowych i zagranicznych.

W procesie kształcenia, po zakończeniu zajęć z modułów szkoleniowych dotyczących prawa i administracji, zagadnień międzynarodowych, zarządzania, ekonomii, finansów publicznych oraz zmian klimatu w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Radomir Pachytel zdecydował o obraniu specjalizacji Nowoczesny system energetyczny, która obejmowała kształcenie z zakresu wyzwań stojących przed rozwojem sektora elektroenergetyki na całym świecie.

W cyklu kształcenia poruszone zostały zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), elektromobilnością, magazynowaniem energii oraz integracją tych elementów w zakresie tworzenia wspólnej sieci o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jak też integracji pomiędzy jej poszczególnymi elementami oraz oddziaływania na inne elementy systemu oraz megatrendów energetycznych. Nasz pracownik odbył krajowe staże w Departamencie Elektroenergetyki i Gazu oraz Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, natomiast staż zagraniczny w Służbie Geologiczno-Górniczej Argentyny (Servicio Geológico Minero Argentino) w Buenos Aires. 

Radomir Pachytel podczas stażu w siedzibie SEGEMAR, Buenos Aires

Radomir Pachytel podczas stażu w siedzibie SEGEMAR, Buenos Aires

Podczas uroczystości zakończenia kształcenia uczestników programu ATEK, która miała miejsce 30 listopada 2022 r., wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że w dobie kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie uczestnicy Akademii nabrali jeszcze większej wiedzy z zakresu m.in. energetyki. Absolwenci weszli w obszar transformacji energetycznej w momencie, gdy sytuacja nabrała zupełnie innego znaczenia. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia, m.in. z zakresu prawa i administracji, ekonomii i finansów, procesu decyzyjnego UE, czy zarządzania. Jednocześnie stawia wiele wyzwań m.in. dywersyfikację kierunków dostaw czy rozwój sieci. Część absolwentów ATEK po zakończeniu Programu otrzymała propozycję zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej, m.in. Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

projekt Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

Uroczystość zakończenia projektu Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Fot. ATEK

Tekst: Radomir Pachytel