Ostrzeżenie nr 1/2023 Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) zaktualizowała informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego i dolnośląskiego.

Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województwa świętokrzyskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html.

Zobacz: Ostrzeżenie PSH nr 1/2023 z 31.01.2023