Trzęsienie ziemi w Chorwacji

16 lutego 2023 r. o godz. 09:47:46.2 UTC (czas lokalny 16/02/2023 r., godz. 10:47:46.2) w regionie sejsmologicznym Wyspy Krk (Chorwacja) miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie M4.8. Epicentrum tego zdarzenia zlokalizowane było ok. 46 km na południowy wschód od Rijek w Chorwacji. Źródło wstrząsów zlokalizowane było na głębokości 9 km (wg EMSC).

Najważniejsze parametry tego zjawiska zaprezentowane zostały w tabeli 1, opracowanej na podstawie danych EMSC i NEIC (National Earthquake Information Center – USGS), zaś lokalizację epicentrum tego trzęsienia pokazano na rys. 1 w relacji do najbliższych regionalnych szczegółów geograficznych i politycznych.

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC, region: Wyspa Krk, Chorwacja. Parametry trzęsienia ziemi wyznaczone przez EMSC/NEIC. Data (UTC) 16/02/2023 r. 

Tab.1. Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC, region: Wyspa Krk, Chorwacja. Parametry trzęsienia ziemi wyznaczone przez EMSC/NEIC. Data (UTC) 16/02/2023 r. 

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M4.8 z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC w regionie Wyspy Krk, Chorwacja – oprac. PSG, mapa bazowa: Nations Online Project

Rys. 1. Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M4.8 z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC w regionie Wyspy Krk, Chorwacja – oprac. PSG, mapa bazowa: Nations Online Project

Zjawisko było odczuwalne nie tylko w Chorwacji, ale również Bośni i Hercegowinie, Słowenii oraz we Włoszech. Mapa odczuwalności zjawiska opracowana przez została przedstawiona na rys. 2.

Rys. 2. Mapa prezentująca odczuwalność zjawiska o magnitudzie M4.8 z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC w regionie Wyspy Krk, Chorwacja (opracowanie EMSC)

Rys. 2. Mapa prezentująca odczuwalność zjawiska o magnitudzie M4.8 z dnia 16/02/2023 r., godz. 09:47:46.2 UTC w regionie Wyspy Krk, Chorwacja (opracowanie EMSC)

Po wstrząsie głównym o magnitudzie M4.8 wystąpiło 6 słabych wstrząsów wtórnych (stan na 16/02/2023 r. godz. 15:00 UTC). Najsilniejszy wstrząs wtórny miał magnitudę M2.6. Próg odczuwalności wstrząsów przez ludzi przyjmuje się jako M2.5.

Raport opracował zespół z Centrum Geozagrożeń w składzie: mgr inż. Kamila Karkowska, mgr inż. Tomasz Czerwiński, mgr inż. Mirosław Musiatewicz, mgr Przemysław Kowalski