Zapraszamy na drugą edycję Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"

Zapraszamy na kolejną konferencję "Współczesna Geologia Samorządowa", która odbędzie się w dniach 4 - 6 października 2023 r. w rejonie Jastrzębiej Góry.

W tym roku spotkanie środowiska geologów poświęcone będzie przede wszystkim zagadnieniom związanym z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wód podziemnych od strony formalnej. Nie zabraknie też panelu dyskusyjnego dedykowanego informacji geologicznej.

Ważnym elementem będzie także uświetnienie jubileuszu 25-lecia funkcjonowania geologów w starostwach. Z tej okazji planowane są wystąpienia przedstawicieli administracji powiatowej oraz panel dyskusyjny na temat realiów funkcjonowania samorządowej administracji geologicznej.

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy pierwszej edycji konferencji „Współczesna Geologia Samorządowa”

Do aktywnego udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli administracji geologicznej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędów marszałkowskich i starostw, ale także przedstawicieli innych organów zarządzających zasobami wód w Polsce, przedstawicieli środowiska naukowego, organów nadzoru górniczego, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych wymienioną tematyką.

Zgłoszenia propozycji wystąpień prosimy kierować do organizatorów:

Zachęcamy do lektury wywiadu z panią Agnieszką Chećko, Przewodniczącą Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także jedną z prelegentek podczas poprzedniej edycji Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa", zamieszczonego na stronie internetowej Związku:

"W połowie grudnia brała Pani udział w konferencji pn. „Współczesna Geologia Samorządowa”. To wydarzenie było okazją do dyskusji nt. stosowanych w praktyce rozwiązań prawno-administracyjnych w dziedzinie geologii. Jakie wnioski z niej płyną dla pracowników samorządowych?

Agnieszka Chećko: Kongres pokazał, że konieczna jest refleksja nad połączeniem funkcjonalnym poszczególnych stopni administracji geologicznej, w celu wzmocnienia merytorycznej strony naszych działań. Oczywiście podstawową kwestią jest też wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zarówno w obszarze zarządzania zasobami wodnymi, złożami jak i planowania inwestycji na terenach objętych wpływami różnego typu geozagrożeń. Naszym priorytetem powinno być łączenie wysokiego standardu prac dokumentujących warunki geologiczne ze sprawnie przeprowadzanym procesem administracyjnym, ułatwiającym realizacje procesu inwestycyjnego.

Ważnym aspektem jest też zaangażowanie w działania administracji partnerów z otoczenia naukowo-badawczego. Doskonale w tej roli sprawdził się organizator kongresu, działający w wymiarze ogólnopolskim Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), który zapewnił nam kompleksowe wsparcie merytoryczne w dziedzinach geologii związanych z realizacją różnych zadań administracji."

Zobacz: Wywiad z Agnieszką Chećko

Czytaj także: Relacja z pierwszej edycji Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"(1.WGS)