Centrum Geozagrożeń PIG-PIB uruchomiło serwis o zapadliskach

Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB uruchomiło nowy serwis internetowy, w którym zamieszczane będą informacje o zapadliskach występujących w Polsce, jak również ostrzeżenia przed zagrożeniami z ich strony. Celem badań zapadlisk jest poznanie ich rozwoju oraz określenie zakresu i metod prac zabezpieczających i redukcji zagrożeń oraz ryzyka nimi spowodowanych. Badania te wykonuje się stosując klasyczne metody prac geologicznych oraz wykorzystując najnowocześniejsze techniki obrazowania powierzchni terenu i  podłoża gruntowego.

Serwis znajduje się pod adresem: www.pgi.gov.pl/zapadliska.html

Zapadlisko to obniżenie terenu spowodowane podpowierzchniowym ubytkiem materiału skalnego i zawaleniem stropu powstałej w ten sposób pustki. Zapadliska powstają w wyniku działania czynników naturalnych lub antropogenicznych i zaliczają się do deformacji nieciągłych powierzchni terenu. Zazwyczaj tworzą się powoli, lecz mogą również powstawać nagle i mieć dramatyczny przebieg. Powierzchnia zapadlisk może wynosić od kilkudziesięciu centymetrów do kilkudziesięciu hektarów, a głębokość może się wahać od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów.

Zapadliska powodują szkody w infrastrukturze oraz gospodarce rolnej i leśnej. Przyczyniają się do znacznej degradacji terenów, na których występują oraz stwarzają zagrożenie dla ludzi i ich majątku.

Naturalnymi procesami prowadzącymi do rozwoju zapadlisk są przede wszystkim zjawiska krasowe i sufozja. Wśród czynników antropogenicznych największe znaczenie ma podziemna działalność górnicza, ale znane są również zapadliska powstałe w wyniku prac budowlanych, czy zmiany stosunków wodnych i kierunku drenażu wód podziemnych. Często zdarza się, że czynniki naturalne współwystępują z antropogenicznymi.

Zapadliska można zgłaszać do Centrum Geozagrożeń:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 290 1385 (Kraków);
22 45 92 224 (Warszawa)
www.pgi.gov.pl/centrum-geozagrozen

Centrum Geozagrożeń PIG-PIB realizuje obecnie badania zapadlisk na obszarze oddziaływania KWK Siersza w Trzebini. Zadanie to wykonywane jest na prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju dr Piotra Dziadzio, w ramach zadań państwowej służby geologicznej pn. „Wsparcie działań Ministra właściwego ds. środowiska oraz innych organów administracji państwowej w postaci: ekspertyz, opinii, analiz, raportów, recenzji, prezentacji i innych w zakresie geologii” oraz „Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski (InMoTeP) - etap II”. Oba zadania finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku dotychczasowych badań opracowano  Raport wstępny z prac analitycznych o deformacjach terenu w Trzebini (obszar Cmentarza Komunalnego przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini i tereny przyległe) PDF


Lokalizacja zinwentaryzowanych w Raporcie zapadlisk znajduje się na Portalu Mapowym PIG-PIB:

 aplikacja mapowa 

 

nfosigw finansowanie