Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w maju 2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 31 maja 2023 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, zgodnie ze scenariuszem B, w maju 2023 r. w obrębie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego będą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

Lokalnie takie obniżenia zwierciadła mogą mieć miejsce również na innych obszarach kraju, w tym w szczególności w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz w województwie łódzkim i dolnośląskim. 

prognoza PSH maj 2023

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie (wskaźnik Rz większy niż 1). Lokalnie jednak stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera. Do lokalnego braku rezerw może dochodzić głównie w północnej części kraju, w tym w szczególności w obrębie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, i warmińsko-mazurskiego.

prognoza PSH maj 2023

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych na maj 2023 r. według scenariusza B w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG)

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Prognoza PSH maj 2023

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w maju 2023 r. według scenariusza B

Powyższy rysunek przedstawia prognozę występowania niżówki hydrogeologicznej dla scenariusza B - mniej korzystnego dla gospodarki wodnej. Według tego wariantu w maju 2023 r. prognozuje się możliwość występowania niżówki hydrogeologicznej na znacznych obszarach województwa pomorskiego oraz we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Na pozostałym obszarze kraju, jeśli niżówka wystąpi, przewiduje się, że będą to wyłącznie zdarzenia o charakterze lokalnym. Tego typu zjawisko może być obserwowane w najbliższych tygodniach m.in. w obrębie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz łódzkiego i dolnośląskiego.

W związku z prognozowaną niżówką hydrogeologiczną w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się stan zagrożenia hydrogeologicznego.

Jednocześnie obecna sytuacja hydrogeologiczna i prognoza jej rozwoju upoważnia do odwołania stanu zagrożenia dla województw: wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Informację o aktualnym stanie zagrożenia hydrogeologicznego przedstawiono w Ostrzeżeniu Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 4/2023.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.05.2023 - 31.05.2023

grafika ilustracyjna


Niniejsza prognoza i ostrzeżenie nr 4/2023 publikowane są na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej pod adresem: www.pgi.gov.pl/psh/psh- 2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html